Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

2020. február 17.

 • Donát napja
 • Időjárás
 • 0.1http://www.wundergr.
 • Min / Max: 2 °C / 14 °C
 • Szélsebesség: 31 km/h
Vissza a Főoldalra
Biztosítás

Dokumentum címe

Típus

Publikálva

Publikus dokumentumok

Ügyfél-tájékoztatópdf2018.03.14.
Szolgáltatási igénybejelentő nyomtatvány csoportos életbiztosításhozpdf2018.07.27.
Kedvezményezett jelölő nyilatkozat csoportos életbiztosításhozpdf2018.01.18.
Csoportos kockázati biztosítás különös szerződési feltételeipdf2018.02.19.
Biztosítási kisokospdf2016.04.04.
Általános szerződési feltételekpdf2018.02.19.Tájékoztatjuk Kamarai tagjainkat, hogy az MKB Életbiztosító Zrt. neve Pannónia Életbiztosító Zrt-re változott. A névváltozás a kamarai tagoknak szóló baleset és életbiztosítási kedvezmény kapcsán nem okozhat problémát, a beérkező kárigények feldolgozása eddig is, és ezután is szerződés szerint fog történni.

2017. december 31-éig a régi e-mail címen elküldött üzeneteket is megkapja a biztosító, továbbá a régi honlapcím megadásával az új honlapra navigálódik a kereső.

A formanyomtatványokat hamarosan cserélni fogjuk, addig az MKB logóval ellátott nyomtatványokat is befogadják.

Fontos tudnivalók szolgáltatási igény bejelentéséhez

Amennyiben biztosításával kapcsolatosan kérdése van, vagy kárbejelentést szeretne tenni, keresse a CIG Pannónia központi ügyfélszolgálatát, amely az alábbi elérhetőségeken áll rendelkezésére:

 • Személyes ügyfélszolgálat: CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
  1033 Budapest, Flórián tér I. C. épület
  (hétfő-szerda: 8.00 – 17.00, csütörtök: 8.00 – 20.00, péntek: 8.00 – 16.00 óra között.)
 • Telefonos ügyfélszolgálat: 061-5100-200
 • Fax szám: 06-1-247-2021
 • E-mail: ugyfelszolgalat@cig.eu
 • Postacím: 1300 Budapest, Pf. 177.

Ügyfél-tájékoztató

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. csoportos életbiztosításáról a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara tagjai részére.

Tisztelt Partnerünk!

Engedje meg, hogy néhány szóban bemutassuk azt a biztosítást, amelybe a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (továbbiakban MESZK), mint szerződő, Önt a biztosítottak körébe beemelte. Ebben a biztosításban a biztosított a biztosítási szerződésben meghatározottaknak megfelelően minden MESZK Tag (természetes személy). Ez a szolgáltatás összefoglaló, nem helyettesíti a biztosítási feltételeket, pusztán rövid tájékoztatásul szolgál.

Biztosító: CIG Pannónia Életbiztosító Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A Biztosító szolgáltatása:
(a biztosítottnak a biztosítás kockázatviselési ideje alatt bekövetkezett biztosítási eseményekor)

Biztosítási esemény
Biztosítási összeg
Bármely okú halál
18-62 év
62-72 év
72-80 év

300 000 Ft
225 000 Ft
150 000 Ft
Baleseti halál
200 000 Ft
Közlekedési baleseti halál
300 000 Ft
Gyermek-születési szolgáltatás
20 000 Ft
Bármely okú műtéti térítés (arányos térítés)
100 000 Ft
Bármely okú kórházi napi térítés max 30 nap/év
1 000 Ft
Csonttörés (egyösszegű)
15 000 Ft
Égési sérülés (arányos térítés)
100 000 Ft
65% ot meghaladó Baleseti eredetű maradandó
egészségkárosodás egyszeri térítés
200 000 Ft

A Biztosító egy Biztosítottra vonatkozó életben léti kiegészítő biztosításokra vonatkozó kockázatvállalásának biztosítási évenkénti felső határa 350.000 forint. Ezen határösszeg alkalmazása során figyelembe kell venni minden olyan kifizetést, amely a Szerződő és a Biztosító között létrejött, az adott Biztosítottra vonatkozóan a jelen biztosítási szerződés alapján történt.

A Biztosítási események/szolgáltatások rövid jellemzése:

Bármilyen okú halál (egyösszegű térítés): A Biztosító bármilyen okból bekövetkező elhalálozása esetén a megadott biztosítási összeget fizeti ki.

Baleseti halál (egyösszegű térítés): A Biztosító a balesetből bekövetkező elhalálozás esetén a megadott biztosítási összeget fizeti ki.

Közlekedési baleseti halál (egyösszegű térítés): A Biztosító a közlekedési baleseti okú elhalálozása esetén a megadott biztosítási összeget fizeti ki.

Csonttörés/csontrepedés (egyösszegű térítés): A Biztosító csonttörés és/vagy csontrepedés esetén a megadott biztosítási összeg 100%-át téríti a biztosító. A Biztosító jelen fedezetre egyazon biztosított esetén, biztosítási évente 1alkalommal szolgáltat.

Bármely okú kórházi napi térítés (egyösszegű térítés / naparányos térítés): Amennyiben a biztosítottat a biztosítás tartama alatt bármely okból kifolyólag kórházi kezelés kezdődik, a Biztosító egyazon biztosított esetében, biztosítási évente egyszer nyújt szolgáltatást. A fentieknek megfelelően azon kórházban eltöltött idő alatt, amelyeken a biztosított dokumentumokkal igazoltan egyhuzamban minimum 24 órát meghaladóan eszméletlen állapotban volt, a kórházi napi térítés 200 % - át téríti a Biztosító.

Bármely okú műtéti térintés (egyösszegű térítés / arányos térítés): Amennyiben a biztosítottat a biztosítás tartama alatt bármely okból kifolyólag műtét elvégzése válik szükségessé, a Biztosító, biztosítási évente egyszer a műtéti besorolási táblának megfelelő hányadát, de maximum a biztosítási összeg egyszeresét fizeti ki.

65%-ot meghaladó Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás (egyszeri egyösszegű térítés): A szerződéskötést követően bekövetkező balesetből eredő 65%-ot meghaladó maradandó egészségkárosodás bekövetkezte esetében a biztosító a megjelölt szolgáltatást nyújtja.

Égési sérülés (arányos térítés): A Biztosított égési sérülése esetén a Biztosító az alábbi táblázatnak megfelelően, biztosítási évente egyszer nyújt szolgáltatást.

Égés kiterjedése a testfelület százalékában
0-20%
21-60%
61-100%

I. fokú

nincs

BÖ 10%-a

BÖ 25%-a

II. fokú

nincs

BÖ 15%-a

BÖ 50%-a

III. fokú

BÖ 25%-a

BÖ 50%-a

BÖ 100%-a

IV. fokú

BÖ 50%-a

BÖ 100%-a

BÖ 100%-a

Égési sérülésből bekövetkező elhalálozás esetén az aktuális haláleseti szolgáltatáson felül az égési sérülésre szóló kiegészítő biztosítás, biztosítási összegének 100%-a is kifizetésre kerül. Amennyiben, az égési sérüléssel okozati összefüggésben – az adott kiegészítő biztosításoknak megfelelően – kórházi kezelés és/vagy műtét elvégzése válik szükségessé, úgy a Biztosító a három kiegészítő biztosítás szolgáltatási értéke közül a legmagasabbat fizeti ki.

Gyermekszületési szolgáltatás (egyösszegű térítés): Amennyiben a Biztosítottnak a biztosítási fedezet időszaka alatt gyermeke születik, a Biztosító a megjelölt szolgáltatást nyújtja. A teljes tartam alatt maximum 2 gyermek születésére szolgáltat, biztosítási évente maximum egy alkalommal. Többes-terhesség esetén is egyszeri biztosítási szolgáltatás érvényes. Az újonnan csatlakozó kamarai tagokra 270 nap várakozási idő érvényes.

Gyakran elforduló kérdések a Biztosítással kapcsolatosan


Hogyan lehet igénybejelentést tenni?
Küldje el, a kitöltött MKB Életbiztosító igénybejelentő nyomtatványát és a szükséges dokumentumokat az alábbi címre: MKB Életbiztosító Zrt. H-1821 Budapest

Mennyi ideig tart az igénybejelentés elbírálása?
Az igénybejelentést követő 30 napon belül történik az elbírálás, ha minden szükséges dokumentum rendelkezésre áll. Amennyiben hiánypótlást kér a biztosító, a hiánypótlás beérkezését követő 30 napon belül értesíti a bejelentőt az elbírálás eredményéről.

Mikor lehet igényelni a gyermekszületési szolgáltatást?
A szolgáltatást a gyermek megszületését követően lehet igényelni.
Általános feltétele: a gyermek születését megelőző 270 nappal már érvényes MESZK tagság. Koraszülések esetén lehet kivétel, ha a fogantatás időpontja bizonyíthatóan a MESZK tagság kezdete utáni napra esett.
Fontos tudni, hogy a Biztosító a szerződés fennállása alatt tagonként maximum 2 alkalommal nyújt szolgáltatást, valamint a többes (iker) gyermekszületés nem jogosít többszörös térítésre.

Milyen dokumentumok szükségesek a gyermekszületési szolgáltatás igényléséhez?
A gyermekszületési szolgáltatási igény benyújtásához az alábbi dokumentumok szükségesek:
 • Kitöltött igénybejelentő nyomtatvány (letölthető a www.meszk.hu honlapról, a Szolgáltatások/Biztosítás menüpontból)
 • MESZK által kiadott igazolás a kamarai tagságra vonatkozóan, mely tartalmazza a tagság kezdetének dátumát / vagy érvényes MESZK tagsági igazolványának másolata, saját kezű aláírásával ellátva
 • a szüléssel kapcsolatos eredeti orvosi iratok (elbírálását követően visszaküldjük)/vagy az orvosi iratok hiteles másolata
 • Gyermeke születési Anyakönyvi Kivonatának másolata az Ön aláírásával ellátva.


A bármely okú kórházi napi térítés szolgáltatás vonatkozik-e a szülés miatt kórházban töltött napokra?
Nem vonatkozik, mivel az MKB Életbiztosító Zrt. MKB Globál Csoportos Védőháló Élet-, Egészség- és Balesetbiztosítás Csoportos Bármely okú kórházi napi térítés esetére szóló kiegészítő biztosítás különös szerződési feltételei (MESZK/GKNKF/002/2015.01.01) 3. 5) pontja szerint „Nem minősül biztosítási eseménynek: a terhesség alatti, a terhességgel vagy terhesség-megszakítással összefüggő kórházi ápolás.”

Lehet-e bármely okú műtéti térítés szolgáltatást igényelni, ha császármetszéssel született a gyermek?
Nem vonatkozik, mivel az MKB Életbiztosító Zrt. MKB Globál Csoportos Védőháló Élet-, Egészség- és Balesetbiztosítás Csoportos Bármely okú műtéti térítés esetére szóló kiegészítő biztosítás különös szerződési feltételei (MESZK/GKNKF/0002/2015.01.01) 3. 5) pontja szerint „Nem minősül biztosítási eseménynek: a terhesség alatti, a terhességgel vagy terhesség-megszakítással összefüggő műtét.”

Milyen dokumentumok szükségesek a csonttörés szolgáltatás igényléséhez?
 • Kitöltött igénybejelentő nyomtatvány (letölthető az oldal tetején a dokumentumok közül)
 • MESZK által kiadott igazolás a kamarai tagságra vonatkozóan, mely tartalmazza a tagság kezdetének dátumát / vagy érvényes MESZK tagsági igazolványának másolata, saját kezű aláírásával ellátva
 • a sérüléssel kapcsolatos eredeti orvosi iratok (elbírálását követően visszaküldjük)/vagy az orvosi iratok hiteles másolata, melyek tartalmazzák a baleset körülményeinek leírását
 • a csonttörésről készült röntgenfelvételek eredeti példánya, CD-re kiírva, vagy filmre előhívva


Mire vonatkozik a bármely okú kórházi napi térítés szolgáltatás?
A bármely okú kórházi napi térítés szolgáltatás a 2015.01.01-je és ezt követően bekövetkező biztosítási eseményekre vonatkozik, melyek nincsenek ok-okozati összefüggésben 2015.01.01-je előtt már fennálló betegségével.
Az MKB Életbiztosító Zrt. MKB Globál Csoportos Védőháló Élet-, Egészség- és Balesetbiztosítás Csoportos Bármely okú kórházi napi térítés esetére szóló kiegészítő biztosítás különös szerződési feltételei (MESZK/GKNKF/002/2015.01.01) 5. 2) pontja szerint „Nem terjed ki a biztosítási védelem a kockázatviselés kezdete előtt megkezdett vagy a szerződéskötés előtt már ismert / meglévő / diagnosztizált betegség, vagy bekövetkezett baleset, illetve ezekkel okozati összefüggésbe hozható események miatti orvosi kezelésekre, kórházi fekvőbeteg ellátásokra.”

A szolgáltatást az alábbi esetekben lehet igényelni:
 • betegség miatti, 3 napot meghaladó folyamatos kórházi fekvőbeteg ellátás esetén
 • baleset miatt bekövetkező, 24 órát meghaladó kórházi tartózkodás esetén


Milyen dokumentumok szükségesek a bármely okú kórházi napi térítés szolgáltatás igényléséhez?
 • Kitöltött igénybejelentő nyomtatvány (letölthető az oldal tetején a dokumentumok közül)
 • MESZK által kiadott igazolás a kamarai tagságra vonatkozóan, mely tartalmazza a tagság kezdetének dátumát / vagy érvényes MESZK tagsági igazolványának másolata, saját kezű aláírásával ellátva
 • a sérüléssel kapcsolatos eredeti orvosi iratok (elbírálását követően visszaküldjük)/vagy az orvosi iratok hiteles másolata, melyek tartalmazzák a baleset körülményeinek leírását
 • a csonttörésről készült röntgenfelvételek eredeti példánya, CD-re kiírva, vagy filmre előhívva


Mire vonatkozik a bármely okú műtéti térítés szolgáltatás?
A bármely okú műtéti térítés szolgáltatás a 2015.01.01-je és ezt követően bekövetkező biztosítási eseményekre vonatkozik, melyek nincsenek összefüggésben 2015.01.01-je előtt már fennálló betegségével.
Az MKB Életbiztosító Zrt. MKB Globál Csoportos Védőháló Élet-, Egészség- és Balesetbiztosítás Csoportos, Bármely okú műtéti térítés esetére szóló kiegészítő biztosítás különös szerződési feltételei (MESZK/GMTKF/0002/2015.01.01) 5. 2) pontja szerint „Nem terjed ki a biztosítási védelem a kockázatviselés kezdete előtt megkezdett vagy a szerződéskötés előtt már ismert/meglévő/diagnosztizált betegség, vagy bekövetkezett baleset, illetve ezekkel okozati összefüggésbe hozható események miatti orvosi kezelésekre, műtétekre.”

Milyen dokumentumok szükségesek a bármely okú műtéti térítés szolgáltatás igényléséhez?
 • Kitöltött igénybejelentő nyomtatvány (letölthető az oldal tetején a dokumentumok közül)
 • MESZK által kiadott igazolás a kamarai tagságra vonatkozóan, mely tartalmazza a tagság kezdetének dátumát / vagy érvényes MESZK tagsági igazolványának másolata, saját kezű aláírásával ellátva
 • a betegséggel és a kórházi ellátással kapcsolatos eredeti orvosi iratok (elbírálását követően visszaküldjük)/vagy az orvosi iratok hiteles másolata


Milyen dokumentumok szükségesek a haláleseti szolgáltatási igény bejelentéséhez? Meg kell-e várni a hagyatéki tárgyalás befejezését a bejelentéssel?
A biztosítási szolgáltatási igény benyújtásához nem szükséges megvárni a hagyatéki tárgyalás befejeződését, be lehet nyújtani az igényt, de a biztosító általi kifizetéshez szükséges a hagyatékátadó végzés, amennyiben az elhunyt életében nem jelölt meg ún. haláleseti kedvezményezettet.
Az igény benyújtásához az alábbi dokumentumok szükségesek:
 • Kitöltött igénybejelentő nyomtatvány (letölthető az oldal tetején a dokumentumok közül)
 • MESZK által kiadott igazolás a kamarai tagságra vonatkozóan, mely tartalmazza a tagság kezdetének dátumát
 • a Halotti Anyakönyvi Kivonat másolata
 • a Halottvizsgálati Bizonyítvány jól olvasható másolata
 • amennyiben a haláleset miatt hatósági eljárásra került sor, a hatósági eljárást lezáró határozat és boncjegyzőkönyv
 • a haláleset körülményeit leíró orvosi iratok (halotti epikrízis/ kórházi zárójelentés/ esetlap/ mentési napló, stb.)
 • a halálesetet megelőző 5 év teljes orvosi dokumentációja (zárójelentések, ambuláns lapok, leletek, vizsgálati lapok, stb.)
 • a háziorvosi karton kivonata 5 évre visszamenőleg
 • a jogerős hagyatékátadó végzés másolata.


Vonatkozik-e a biztosítás a MESZK tagok családtagjaira, hozzátartozóira is?
A MESZK és a Társaságunk között hatályos csoportos életbiztosítási szerződés azon aktív MESZK tagokra vonatkozik, akik a bekövetkezett biztosítási esemény idején szerepeltek a biztosító felé átadott adatszolgáltatásban, így a tagok családtagjaira és hozzátartozóira nem terjed ki.

Hogyan lehet halál esetére szóló szolgáltatások tekintetében kedvezményezettet megjelölni?
Kedvezményezett(ek) megjelölésére a www.meszk.hu honlapról (az oldal tetején a dokumentumok közül) letölthető formanyomtatvány kitöltésével, és a nyilatkozat Társaságunk részére való megküldésével van lehetőség. A kitöltés során kérünk minden rovatot kitölteni, és a nyilatkozatot keltezéssel, és – a feketétől eltérően – kék vagy piros színű aláírással ellátva, eredeti példányban az alábbi címre megküldeni: MKB Életbiztosító Zrt. H-1821 Budapest
Kérjük, fokozottan figyeljenek, hogy a haláleseti kedvezményezettség aránya összesen pontosan 100% legyen (se több se kevesebb), és minden szükséges adat kitöltésre kerüljön, mert a hiányosan kitöltött nyilatkozatokat nem áll módunkban elfogadni, így az nem léphet hatályba.


Kérjük tagjainkat, hogy nyilvántartott adataikat ellenőrizzék, és a hibás, vagy idejétmúlt adatokat javítsák!

Adatfrissítés

Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége

Legfrissebb kongresszusok

További rendezvények
Kérem várjon...
Kongresszusok listája
 • H
 • K
 • Sze
 • Cs
 • P
 • Szo
 • V
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
Kedvezmény-ajánló