social

Rendkívüli

Kezdődik az Országos Tisztségviselői Választás!

Tisztelt Országos Küldöttek! A 2023-as kamarai választások befejező választási ciklusa 2023. november 18-tól kezdetét veszi, az Országos Tisztségviselői Választás. További információkért kövessék honlapunkat!

Bakóné Bodnár Katalin

Bakóné Bodnár Katalin

 

BAKÓNÉ BODNÁR

KATALIN

bakone@med.unideb.hu

DEBERECENI EGYETEM KLINIKAI KÖZPONT BŐRGYÓGYÁSZATI KLINIKA

Tagozatvezető, Országos Tagozati küldött

0900362

Országos Etikai Bizottság

Szakmai életútjának, korábban betöltött kamarai tisztségének, feladatkörének ismertetése:

Bakóné Bodnár Katalin 1988 óta dolgozik az egészségügyben. Ápolónőként kezdte pályafutását, majd 2005-ben szerezte meg az egészségügyi ügyvitelszervező diplomáját Nyíregyházán. 2008-ban egészségügyi szakmenedzser, majd 2012-ben okleveles egészségpolitikai szakértő MSc oklevelet kapott. 2015-ben betegjogi képviselő tanfolyamot végzett, jelenleg Minőségbiztosítási és betegbiztonsági menedzser szakirányú továbbképzésre jár.

Több éves ápolói tapasztalatomat felhasználva, munkahelyemen 1997 óta finanszírozással foglalkozom, a HBCs 3.0-ás verziójával kezdtem el dolgozni. Fő érdeklődési területként a hazai egészségügyi ellátórendszer felépítését, működését, ezen belül főként a fekvőbeteg szakellátás finanszírozását jelölném meg. Otthonosan mozgok a járó-, és a fekvőbeteg ellátás finanszírozásának elméleti és gyakorlati kérdéseiben, valamint ismerem és alkalmazom a homogén betegségcsoportok információrendszerét. 2005-ben bevezettem egy „Betegszámla-figyelő rendszert”, amely naprakész információval látja el a vezetőséget a bevételeink tekintetében. A rendszer pontos információt szolgáltat az addig teljesített súlyszámokról, így tervezhetővé vált az intézményi TVK kihasználása, valamint képes volt követni az elkülönített TVK állását is. A rendszer kiszolgálta a vezetői döntéseket az EMAFT időszakban is, és jelenleg az újra TVK szerinti finanszírozásban is nagy hasznunkra van.

Osztályonként, nővérállomásokként, és azon belül orvosonként is prezentálni tudom az eredményt, az elért súlyszámot, és az elbocsátott esetszámot is. A járóbeteg ellátásban az előjegyzési rendszer hatékonyságának vizsgálatára kidolgoztam egy szisztémát, melyről – a rendszerüzemeltetéssel egyeztetve – 2015-től az egészségügyi adatbázis adatait felhasználva, az előjegyzés hatékonysága mellett, az adott járóbeteg munkahely betegforgalmáról és az asszisztensek leterheltségéről is információ nyerhető, melyről nyilvántartást vezetek. Mindezekkel elősegítem a bevételeink maximalizálását, így a betegellátásunk hatékonyabbá és gazdaságosabbá válhatott.

Munkahelyemen irányítom és koordinálom az extrafinanszírozási kérelmek benyújtását, lebonyolítom a méltányossági engedélyek, valamint a struktúra-módosítási kérelmek adminisztrációját.

Rendszeresen ellenőrzöm az összes betegdokumentáció vezetését, így fekvő-, járóbeteg dokumentációt, ápolási dokumentációt, műtéti leírást, felhívom a figyelmet az eltérésekre és javaslatot teszek ezek javítására. Részt veszek az OEP, ÁNTSZ, munkabiztonsági, tűzvédelmi, minőségbiztosítási ellenőrzéseken, a feltárt problémákra megoldási javaslatot teszek, belső auditorként magam is végzek felülvizsgálatokat.

A betegélelmezési modul tesztidőszakától kezdve szervezem az ételrendeléssel kapcsolatos munkát, képzéseken vettem részt, megszerveztem a szakdolgozók képzését, irányítom és ellenőrzöm a tevékenységeket, kapcsolatot tartok a konyhával, a dietetikai szolgálattal és a rendszerüzemeltetéssel. Évek óta összehasonlítom az élelmezési napokat az ápolási napokkal és válaszokat keresek az anomáliákra.

Minőségügyi tapasztalataimat rendszerkiépítésben, működtetésében és a működés ellenőrzésében szereztem, és ezt alkalmazom jelenleg is.

Az OEP szakértőjeként a költségfelmérésen alapuló átfogó kódkarbantartási feladatokat láttam el, illetve a Szakmai Kollégium Bőrgyógyászati Tagozatának megbízásából részt vettem a progresszivitási szintekkel, és a szakmai minimum feltételek kialakításával kapcsolatos munkában.

A Bőrgyógyászati Szakmai Kollégium képviseletében az országos ráfordítási adatgyűjtéssel kapcsolatban több egyeztetésen is részt vettem (Egészségügyi Minisztérium – Budapest, OEP-FIFO- Szekszárd).

2004 óta a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara tagja vagyok, a Hajdú-Bihar megyei területi szervezetben területi küldöttként látom el feladataimat.