social

Rendkívüli

Választások 2023

Tóth Anna

Tóth Anna

 

Tóth

Anna

+36 20 6695425

kamaratagozat@gmail.com

Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Tagozatvezető

0506115

Országos Etikai Bizottság

Szakmai életútjának, korábban betöltött kamarai tisztségének, feladatkörének ismertetése:

A szülésznői oklevél megszerzése után főiskolai oklevelet szereztem szakoktatói szakon 1993-ban, majd 2004-ben egészségügyi szakmenedzser lettem. 2011-ben természetgyógyász, – akupunktőr végzettséget szerezetem.

1983 óta a Semmelweis Egyetem II. Női Klinikáján dolgozom, mint szülésznő, szakoktató. A szülésznőképzés minden szintjén oktattam, magyar és angol nyelven. Éveken át vizsgaelnökként ténykedtem a szülésznői oktatásban. Az Országos szakértői névjegyzékben 2001 óta szerepelek. A Magyar Ápolási Egyesületben a kezdetek óta dolgozom, a vezetőség tagjaként, szorosan és egyetértésben tevékenykedünk: Kamara és Egyesület.

Éveken át dolgoztam a Magyar Pszichoszomatikus Társaságban és a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottságban.

Fontosnak tartom a várandósok egészségnevelését, felvilágosítását, 2008 óta írok az Anyák Lapjában és a Babamagazinban.

Számos konferencián tartottam előadást, publikáltam.

2013.-ban Kossuth Zsuzsanna díjban részesítettek.

A MESZK alapító tagja vagyok, megalakulása óta (2004) vezetem a szülésznői tagozatot, országos tagozatvezetőként. Az első évek nem voltak könnyűek a teljesen új, és megpróbáló feladatokkal megtűzdelve, de ma már az évek alatt kialakult együttműködésnek és kapcsolatoknak köszönhetően a különféle szervezetekkel és azok képviselőivel gördülékenyen tudom végezni munkámat.

Fontosnak tartom, hogy a szülésznői szakma minden szegmensében részt vegyek, dolgozom a mai napig szülőágy mellett, oktatok, a vezetésbe is belekóstoltam, egészség nevelek és a szakma érdekképviseletében, szakmai fejlesztésében is részt veszek.

Országos tagozatvezetői céljai, elképzelései:

Tagozatvezetőként fő célom a tagozat, a szülésznőség érdekeinek képviselete, amely a mi szakmánk vetületében elsődlegesen a szülésznők önállóságának növelését jelenti az én olvasatomban. Szeretném, ha évek múltán elérhető lenne az, ami az Uniós országokban már megvalósult, – a szülésznő önállóan végezheti a szülés észlelését és vezetését. Magyarországon ennek nincsen hagyománya, ezért számtalan akadályba ütközik minden vonalon. Azon felül, hogy a külső körülmények többszörösen is akadályoztak minden ezzel kapcsolatos törekvést az évek folyamán, maguk a bábák sem egységesek az önállóság óhajtása tekintetében. Mindezek ellenére úgy gondolom, hogy ez a jövő útja, a fiatalabb korosztály számára (is) meg kell teremteni az önálló munkavégzés feltételeit.

Hogyan tudja ezt a Kamara, a tagozat előmozdítani?

Az elmúlt években két nagy törvény, – melyben való munkálkodás éveket vett igénybe és azóta is tart- mutat a nagyobb önállóság irányába. Ezek a 35/2011 Kormányrendelet az otthonszülés szabályozásáról és a 26/ 2014 EMMI rendelet a várandósgondozásról. A törvényben foglaltak megnövekedett kompetencia tartalma lehetőséget ad a felelősségteljes, önálló munka kiteljesedésére.

Mindehhez elengedhetetlen, hogy a képzéssel is előmozdítsuk mindezt. Ezt részben a főiskolai oktatás folyamatos fejlesztéséből, illetve annak elméleti és gyakorlati egységének megteremtésből adódhat, illetve a szakmai továbbképzések nívós színvonalából.

A továbbképzést igazítani kívánjuk a szülésznők sajátos életviteléhez, vagyis ahhoz a „röghöz kötöttséghez”, amit a szülések vezetése miatti állandó készenlét jellemez. Ezért az egyik legmegfelelőbb továbbképzési forma, az e- learning továbbra is terveink között szerepel. A szülésznők több mint a fele már végzett továbbképzést ebben a formában az elmúlt évek során, a három, szülésznők részére készült e-lerning formájában.

Változatlanul fontos feladat lenne az önálló Szakmai Kollégium keretein belül való munkálkodás lehetősége,- ez a cél és lehetőség az elmúlt években hol közelebb hol távolabb került tőlünk.

Érdekképviseleti vonatkozásban, az utóbbi időszakban a szülésznők megfelelő közalkalmazotti besorolása és megfelelő bérezése volt a feladat, ez attól tartok továbbra is porondon marad.

Fontosnak tartom azoknak a kapcsolatoknak az ápolását, amely más szakmai szervezetekkel kapcsolatos,- az Ápolási Egyesülettel példaértékű a tagozat kapcsolata.

Az elmúlt évek ezeknek a gondolatoknak a jegyében telt, és megválasztásom esetén a jövőben is ezen szeretnénk munkálkodni. Az elkövetkező 4 éves időszak nagy feladata lenne számomra az „utódlás”, a következő generáció megtalálása és kinevelése, hogy tovább vihessék az Ügyet, és friss gondolatokkal segítség munkánkat.