social

Rendkívüli

Választások 2023

Tunyi Tünde

Tunyi Tünde

 

Tunyi

Tünde

+36 20 6691995

tunde.tunyi@gmail.com

Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona

Tagozatvezető, Országostagozati küldött

0511704

Országos Etikai Bizottság

A tagozatvezető szakmai életútjának, korábban betöltött kamarai tisztségének, feladatkörének ismertetése:

Szakmai tapasztalat /korábbi munkakörei/:

1991-1997 Jahn Ferenc Kórház, Pszichiatria osztály

1997-2001 Fovárosi Önkormányzat XVIII. Kerületi „Támasz“ Alkohol Gondozó

2001- Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, Pszichiátria és Pszichiátriai Rehabilitációs osztály, osztályvezető főnővér

Tudományos tevékenysége – előadások, publikációk, kutatások:

2000 „A pszichiátriai betegek rehabilitációs lehetőségei“

2001 „Nedves sebkezelés, sebellátás“

2002 „Szkizofrén betegek gyógyszeres kezelése“ -koordinátor

2003- „Demens betegek ellátása“ –tanfolyamok szervezése és lebonyolítása

2005 Humánerőforrás – fluktuáció az egészségügyben“

2006 „Krízismenedzsment az egészségügyben“ nemzetközi oktatási program magyarországi kidolgozása

2006 „Az agresszió kezelése az egészségügyben“ nemzetközi kongresszus megszervezése és lebonyolítása

2007 „Az egészségügyi személyzet biztonságérzetének felmérése“ –nemzetközi kutatás német és svájci kutatókkal együttműködve

2007 „Krízismenedzsment az egészségügyben“ továbbképzés magyarországi bevezetése németországi és svájci szakemberek bevonásával

2010 „Az egészségügyi személyzet biztonságérzetének felmérése“ – újrafelmérés

2011 Hatásköri listák kidolgozása az egészségügyben,- Pszichiátriai szakápolók, gyógyfoglalkoztatók részére, munkacsoportban

2012 A Visegrádi 4-ek pszichiátriai ápolóinak nemzetközi kongresszusának főszervezője, az IVF(International Visegrad Fouund)-hoz beadott sikeres pályázata

Oktatási tevékenysége:

2005- rendszeres vizsgáztatás (ápolók, ápolási asszisztensek, gyógymasszőrök, szakápolók)

2010- oktatás, felnőttképzésben (rehabilitációs tevékenység terapeuták, ápolók, pszichiátriai szakápolók, pszichiátria szakápoló és gyógyfoglalkoztatók)

2013 Írásbeli vizsgafeladatok lektorálása

2013 A Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató képzés feladatfrofiljának és a Szakmai és vizsgakövetelményeinek kidolgozása, mely jogszabályban megjelent

2014 A Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató képzés oktatási programjának elkészítése

2014 – A Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató képzés írásbeli vizsgafeladatainak kidolgozása

MESZK-ben végzett tevékenysége:

2006 április- a Magyar Egészségügy Szakdolgozói Kamara Pszichiátriai Tagozatának vezetője

2010 a Magyar Egészségügy Szakdolgozói Kamara által delegált vizsgabizottsági tag 5 képzésben

2013- MESZK szaktanácsadó, szakértő

2015- Szabadon választható továbbképzések bíráló bizottsági tagja

Egyebek:

2003 április-2010 április a Magyar Ápolási Egyesület pszichiátriai szekciójának vezetője

2006 március- 2010 április a Magyar Ápolási Egyesület alelnöke

2006 május- „HORATIO“ -a Pszichiátriai Ápolók Európai Szövetségének alapítótagja és egyben a magyarországi pszichiátriai ápolók képviselője

2010 november- A Magyar Pszichiátriai Társaság Pszichiátriai Szakdolgozói Szekciójának elnöke

2011 A pszichiátriai ápolásban a V4 országainak magyarországi képviselője

2015- Vizsgaelnöki kinevezés 6 képzésben

2015- Alzheimer Világkonferencia szervezőbizottsági tagja

Országos tagozatvezetői céljai, elképzelései:

A négy éves mandátum alatt szeretném tovább folytatni a tagozati munkát, részt venni a szakmai tagozatot közvetlenül érintő jogszabályok, előterjesztések véleményezésében. A tagozathoz tartozó tagok részére speciális, a tagozatot közvetlenül érintő kérdésekben szakmai tanácsadást nyújtani, a szakmai véleményeket és problémákat továbbítani az érintett kamarai döntéshozó testületekhez, s továbbra is és figyelemmel kísérni a tagozathoz tartozó tagok szakmai tevékenységét. Fontosak tartom a Lelki Egészség Világnapi rendezvények megszervezését, melyet minden évben több száz kamarai tag látogat, és az ünneplés, feltöltődés mellett a részvevőknek kreditpont megszerzésére s lehetőséget ad. Szeretnék szorosan együttműködni a tagozat területi képviselőivel s erősíteni az információ áramlást is.

Folytatni szeretném a HORATIO-val (Európai Pszichiátriai Ápolók Szövettsége) is a megkezdett munkát, és az ott tapasztalt jó gyakorlatokból építkezni.

2016-ban kerül megrendezésre az Alzheimer Világkongresszus is, mely még soha nem volt közép –kelet Európában, mely elsősorban a szakdolgozókat érinti. A szervezőbizottságnak tagja vagyok s azon dolgozom, hogy minél többen részt tudjanak venni a tagozatunk tagjai.

Szeretném folytatni a Visegrádi 4-ek pszichiátriai ápolóinak szoros együttműködését, a közös kutatásunkat befejezni, mely a pszichiátriai ápolók biztosághérzetét méri. 2016-ban Magyarország rendezi a soros konferenciánkat, melyet szeretnék sikerrel megrendezni a kamara támogatásával. Esetlegesen új alapokra helyezni az együttműködést, melyet kicsit megrekedni látok.

ORSZÁGOS TAGOZATVEZETŐI CÉLJAI, ELKÉPZELÉSEI:

Részt veszek a tagozatot érintő a szaktárca felé irányuló beadványok elkészítésében, és az ahhoz kapcsolódó tárgyalásokon. Előtérbe helyezve a tagozatom tagjainak anyagi elismeréséhez segítő kommunikációt.

Évente megrendezzük a tagozat Különleges Szakmai napját Budapesten a Lurdy- Házban, legközelebb 2016. március 5-én.

Folyamatosan tartom a kapcsolatot a társszervezetekkel, szakmai kollégiummal és a Magyar Otthonápolási és Hospice Egyesülettel.

Minden tőlem telhetőt megtenni a MESZK. tagok elégedettségéért, anyagi, erkölcsi és magánéletük színvonalas emelésére holisztikus szemlélet figyelembevételével.