social

Rendkívüli

Választások 2023

Szülésznő

Szülésznő

 

Hódmezővásárhelyi – Makói Egészségügyi Ellátó Központ

sate_institution

Szülészet/Nőgyógyászat

Csongrád-Csanád

Hódmezővásárhely

Országos szinten

Teljes munkaidő

Egészségügyi szolgálati jogviszony

Határozatlan idejű

Középfokú iskolai végzettség, emelt szintű szakképesítés, Szülésznő/Szülésznő(54)/Szülésznő(55)/Szülésznő(BSc)/Szülésznő főiskolai végzettség

Postán és e-mailben

Postai úton, a pályázatnak Dóka Ilona ápolási igazgató nevére, a Hódmezővásárhelyi - Makói Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.) vagy e-mailben az igazgatas@csmekhm.hu elérhetőségre. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1785-34-1/2023. valamint a munkakör megnevezését: Szülésznő.

Pap Attila Jánosné

pap.attila.janosne@csmekhm.hu

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján. Pályázati feltételek:  Középfokú iskolai végzettség, emelt szintű szakképesítés, Szülésznő/Szülésznő(54)/Szülésznő(55)/Szülésznő(BSc)/Szülésznő főiskolai végzettség  Magyar állampolgárság,  Érvényes működési nyilvántartás és érvényes kamarai tagság.  Büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány),  MS Office felhasználói szintű ismerete  Munkaköri egészségügyi alkalmasság A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  Részletes szakmai önéletrajz.  Az állás betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentum(ok) másolata.  Hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerjék, valamint hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez. A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: Azonnal A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 31. A pályázat elbírálásának határideje: 2023. szeptember 08. A pályázat elbírálásának rendje: A döntést a munkáltatói jogkör gyakorlója hozza meg a beérkezett érvényes pályázatok és a kiválasztott pályázó/(k) személyes meghallgatását követően.