social

Rendkívüli

Választások 2023

Műtős szakasszisztens_,

Műtős szakasszisztens_,

 

Hódmezővásárhelyi – Makói Egészségügyi Ellátó Központ

sate_institution

Központi Műtő

Csongrád-Csanád

Hódmezővásárhely és Makó

Országos szinten

Teljes munkaidő

Egészségügyi szolgálati jogviszony

Határozatlan idejű

Középfokú iskolai végzettség és Műtős szakasszisztens/Műtős szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens)(54)

Postán és e-mailben

Postai úton, a pályázatnak Dóka Ilona ápolási igazgató nevére, a Hódmezővásárhelyi - Makói Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.) vagy e-mailben az igazgatas@hmek.hu elérhetőségre. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3326-34-1/2023. valamint a munkakör megnevezését: Műtős Szakasszisztens.

Pap Attila Jánosné

pap.attila.janosne@csmekhm.hu

Hódmezővásárhelyi – Makói Egészségügyi Ellátó Központ

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Az Intézmény Központi műtőjében, a jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján. Jogállás, illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2003. évi LXXXIV. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek:  Középfokú iskolai végzettség és Műtős szakasszisztens/Műtős szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens)(54)  Magyar állampolgárság,  Érvényes működési nyilvántartás és érvényes kamarai tagság.  Büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány),  Munkaköri egészségügyi alkalmasság A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  Részletes szakmai önéletrajz.  Az állás betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentum(ok) másolata.  Hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerjék, valamint hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez. A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: Azonnal A pályázat benyújtásának határideje: 2023. december 31. A pályázat elbírálásának határideje: 2024. január 08. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.csmekhm.hu A Közszolgállás publikálási időpontja: 2023. szeptember 02. https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/