social

Rendkívüli

Országos Tisztségviselői Választás - Ideiglenes Jelölt listák

Az Országos Tisztségviselői Választás ideiglenes jelöltlistái megtekinthetőek honlapunkon. További információkért kövessék honlapunkat!

IFJÚSÁGI VÉDŐNŐ

IFJÚSÁGI VÉDŐNŐ

 

Zuglói Egészségügyi Szolgálat

Védőnői szolgálat

Pest

Budapest

Országos szinten

Teljes munkaidő

Alkalmazott

Határozatlan idejű

felső fokú szakképesítés

Nagyné Zlatóczki Éva 06-70/675-9111

allas@zesz.hu

Bartolák Edit

allas@zesz.hu

Zuglói Egészségügyi Szolgálat

PÁLYÁZAT Zuglói Egészségügyi Szolgálat Védőnői Szolgálat IFJÚSÁGI VÉDŐNŐ munkakörének betöltésére A Zuglói Egészségügyi Szolgálat az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszj.) 2. §-nak megfelelően pályázatot hirdet az intézmény Védőnői szolgálatánál „ifjúsági védőnő” munkakör betöltésére. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszony Munkavégzés helye: Tábornok utca 8. és Csertő park 3. A munkakörbe tartozó feladatok: Iskolavédőnői munkakör, a jelenleg érvényes és hatályos jogszabályokban foglaltak végrehajtása. (Szűrővizsgálatok elvégzése, egészségnevelés. Védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, bonyolítási, jelentési feladok elvégzése. Orvosi vizsgálatok előkészítése. Elsősegélynyújtás. Pályázati feltételek: • főiskola, védőnő (BsC), • felhasználói szintű MS Office irodai alkalmazások, • büntetlen előélet, • magyar állampolgárság. Pályázat tartalma: • részletes szakmai önéletrajz, • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata, • érvényes működési nyilvántartási igazolvány és MESZK igazolvány másolata, • hozzájárulás, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők megismerhetik, • amennyiben a pályázó a pályázatot elnyeri szükséges 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányának benyújtása. Előnyt jelent: • ifjúsági védőnői tapasztalat • önállóság • jó konfliktus kezelés Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben, valamint az egészségügyi szolgálati jogviszony végrehajtására vonatkozó 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. A pályázatot elektronikus úton az allas@zesz.hu email címre kell eljuttatni a „ZESZ ifjúsági védőnő” jelige feltüntetésével. A pályázat elbírálásának rendje: Az előírt feltételeknek megfelelő, a benyújtott részletes szakmai önéletrajz alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményről írásban – a pályázatban megjelölt e-mail címen – tájékoztatjuk. A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén azonnal betölthető.