social

Pszichiátriai szakápoló

Pszichiátriai szakápoló

 

Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet

sate_institution

Pszichiátriai Osztály

Budapest

Budapest

Országos szinten

Teljes munkaidő

Egészségügyi szolgálati jogviszony

Határozatlan idejű

pszichiátriai szakápoló szakképesítés

dr. Reszegi Ibolya ápolási igazgató nyújt, a 451-2602 -os telefonszámon.

munkaugy@nyiro-opai.hu

Kaszai-Nagy Nóra

nagynora@nyiro-opai.hu

Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Reszegi Ibolya ápolási igazgató nyújt, a 451-2602 -os telefonszámon. Pályázatok benyújtása: Kaszai-Nagy Nóra humánpolitikai ügyintéző részére az allaspalyazat@nyiro-opai.hu e-mail címre kérjük eljuttatni. A jelentkezési dokumentáción kérjük feltüntetni a megpályázott munkakör nevét és iktatószámát. A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. Munkavégzés helye: 1135 Budapest, Lehel utca 59. A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok: – végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata – önéletrajz – Adatkezelési nyilatkozat: A pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. -sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány – igazolás érvényes működési engedélyről és kamarai tagságról Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény és végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm.rendelet, OKFŐ utasításai az irányadók. Próbaidő után cafetéria juttatás.