social

VI. Országos Ápolásinnováció és Ápolásmenedzsment Országos Tudományos Konferencia

VI. Országos Ápolásinnováció és Ápolásmenedzsment Országos Tudományos Konferencia

 

2024-11-22 00:01

2024-11-22 23:59

Lurdy-Ház Rendezvényközpont (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14)

A MESZK Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozata 2024. november 22.-én (pénteken) Budapesten a Lurdy Házban rendezi meg a VI. Ápolásinnováció és Ápolásmenedzsment Országos Tudományos Konferenciáját.

ELSŐ FELHÍVÁS ABSZTRAKT BENYÚJTÁSRA

 

A MESZK Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozata 2024. november 22.-én (pénteken) Budapesten a Lurdy Házban rendezi meg a VI. Ápolásinnováció és Ápolásmenedzsment Országos Tudományos Konferenciáját.

 

Tudományos előadások absztraktok benyújtása 2024. június 19. – július 10. között lehetséges online felületünkön az alábbi témakörökben:

 

ÁPOLÁSMENEDZSMENT/TÉMAKÖRÖK:

 1. Beteg, és dolgozói biztonság az egészségügyben
 2. Minőségbiztosítás és minőségfejlesztés
 3. Karriertervezés életpályamodell az ápolás területén
 4. Új egészségügyi szakdolgozói munka- és feladatkörök megjelenése a fekvőbeteg ellátásban a felsőfokú képzések változásának tükrében/ Kereslet és kínálat
 5. Rejtett tartalékaink: láthatatlan többdiplomások és kiaknázatlan lehetőségeik a rendszerben
 6. Az egészségügyi középvezetők, felsővezetők jelenkori helyzete a folyton változó strukturális, gazdasági, szakmai, jogszabályi környezetben
 7. Az ápolásmenedzsment helye és szerepe az egészségügyi intézmények vezetésében, működtetésében
 8. Középvezetők és felsővezetők hatáskörei, jogkörei, érvényesülési lehetőségei az ápolási szakterületen
 9. Egészségügyi középvezetők helye, szerepe a belső minőségirányítási rendszer működtetésében
 10. Új szemlélet, stratégia, módszer az ápolásvezetésben
 11. A média szerepe, felelőssége az egészségügyi szakdolgozók, egészségügyben dolgozók társadalmi megítélése kapcsán
 12. Kommunikáció és feedback az egészségügyben
 13. Humánerőforrás menedzsment a hazai egészségügyben: toborzás, kiválasztás, megtartás (motiválás, jutalmazás)
 14. Teljesítményértékelési rendszerek hatékony alkalmazása, feedback technikák a felnőttápolás területén
 15. Egészségügyi középvezetők teljesítményértékelése
 16. Az empowermentet támogató szervezeti kultúra az egészségügyben, jelentősége az egészségügyi dolgozók megtartásában
 17. Egészségügyi szakdolgozói pályára állítás, fiatal pályakezdők támogatása, pályán tartás
 18. Új elképzelések, valós lehetőségek, hiánypótló megoldások a nyugdíjas egészségügyi szakdolgozók újra foglalkoztatására
 19. Szakdolgozói szerepek változása az átalakuló egészségügyi struktúrában, – betegút menedzselés.
 20. Ápolási vizit, szakmai ellenőrzés folyamata, módszerei, hatékonysága napjainkban
 21. Higiénés rend betartása és betartatása / Takarítási és textíliakezelési anomáliák középvezetői szemmel
 22. Munkahelyi stresszorok, konfliktusok, munkahelyi mobbing
 23. Konfliktuskezelési stratégiák/ Stresszoldás, stresszkezelés lehetőségei/ Rekreáció
 24. Ápolási munkaszervezés kihívásai, módszertana, jógyakorlatok bemutatása
 25. Krízismenedzsment és katasztrófavédelem az egészségügyben

ÁPOLÁSINNOVÁCIÓ /TÉMAKÖRÖK:

 1. Ápolás a XXI. században: új, innovatív, ápolást könnyítő, betegbiztonságot és dolgozói biztonságot támogató módszerek, technikák, technológiák
 2. Jógyakorlatok alkalmazása az ápolásban
 3. Informatika szerepe az ápolásban, betegútszervezésben/ új számítástechnikai programok, rendszerek megjelenése a magyar egészségügyben: ÁTR és JIR rendszerek
 4. Pótolhatja-e az ápolót a digitalizáció, a mesterséges intelligencia és a robottechnológia?
 5. Betegjogok és az ellátásban résztvevők jogai, kötelezettségei
 6. Korlátozó intézkedések szakmai-, jogi-, és etikai vonatkozásai
 7. Innováció az ápolásoktatásban és a gyakorlati képzésben (interaktív, audiovizuális, holografikus képzés, VR, AR, skill, stb.)
 8. Precíziós medicina és a jövő ápolási gyakorlatának lehetőségei
 9. Az oktatási rendszer változásával kapcsolatos kihívások/ szakmai oktatás és a gyakorlatok szervezési és megvalósítási problémái, azok megoldási lehetőségei
 10. Új oktatási anyagok, könyvek, módszerek bemutatása
 11. Magasan kvalifikált egészségügyi szakdolgozók szerepe a kutatásban, fejlesztésben
 12. Új kutatások és azok eredményei az ápolás területén hazai és nemzetközi viszonylatban
 13. Mit és hogyan kellene változtatnunk az ápolás minőségi oktatásáért, illetve a minőségi ápolás gyakorlatáért?
 14. Az oktatási rendszer változásával kapcsolatos kihívások
 15. Kiterjesztett hatáskörű ápolók (APN) alkalmazásának lehetőségei a mindennapi ápolásban
 16. Tudományos fokozatot szerzett ápolási szakemberek helye szerepe, foglalkoztatási nehézségei, korlátai az egészségügyi ellátó rendszerben és az oktatásban
 17. Jelentési rendszerek bevezetése, használata, eredmények értékelése, hasznosítása a mindennapos betegellátásban
 18. Pályázati-, fejlődési és fejlesztési lehetőségek az ápolás területén
 19. Kihívások az idősellátásban: Az egészségügyi és a szociális ellátó rendszer határterületei és kapcsolódásai, az ápolási osztályok kiszervezésének hatásai, következményei
 20. A migráció vélt, vagy valós epidemiológiai veszélyei hazánkban és Európában /A bejelentési kötelezettséggel bíró fertőző betegségek számának változása a migráció következtében hazánkban és Európa országaiban
 21. Transzkulturális ápolás
 22. Az interdiszciplináris csapatmunka új megközelítései
 23. Fenntarthatóság és zöld innováció az ápolásban. Környezetbarát megoldások az egészségügyi ellátásban
 24. Genomikai adatok, információk megjelenése az ellátásban: az ebben rejlő lehetőségek a személyre szabott ápolás támogatásában
 25. Mi változott 2011 óta? Egészségügyi szakdolgozói, azon belül az ápolói kompetenciák, hatáskörök

 

Az absztrakt formai és tartalmi követelményeire vonatkozó elvárások az online felületünkön elérhetőek. Terjedelem (szóközökkel): Max. 1500 karakter

Amennyiben felhívásunk felkeltette érdeklődését és előadóként kíván rendezvényünkön részt venni, várjuk absztraktját az alábbi felületünkön!

Az absztraktok elbírálását a MESZK Felnőttápolás Szakmai Tagozati Tanácsadó Testület végzi. Az absztraktok elbírálása július 20-ig történik, melynek eredményéről minden pályázót írásban értesítünk.

 

 A rendezvényről további bővebb információ, valamint a jelentkezés 2024. szeptember 15-től lesz elérhető a kamara honlapján (www.meszk.hu).