social

Általános információk

A kilenc főnyi Országos Elnökség munkáját a
  • Felügyelő Bizottság és az
  • Etikai Bizottság mellett a
  • Minőségügyi és Humánpolitikai Bizottság, az
  • Oktatási Továbbképzési és Tudományos Bizottság valamint az
  • Etikai Kollégium segíti.
A módosított törvény lényeges változásokat hozott az etikai eljárások rendjében, új helyzetet teremtett az etikai ítélkezés területén. Az új szabályok szerint zajló etikai eljárások okán átalakult az etikai eljárás lefolytatásának rendje, így kamarai tagok ellen folytatott eljárások első fokon kamaránk területi szervezeteinél, másodfokon pedig az országos szervezetnél zajlanak.
A MESZK területi szervezetei (20) önálló gazdálkodással bíró önálló jogi személyként működnek. Az országos szervezet fogja össze a területek tevékenységét, önálló költségvetéssel és gazdálkodással irányító és koordinációs szerepet tölt be.
A köztestület országos irányításában fontos egyeztető szerepet kap a Területi Elnökök Tanácsa, valamint a 21 szakmai tagozatot összefogó Szakmai Tagozatvezetők Tanácsa.

 

Tagozatok:

Aneszteziológiai- és intenzív ápolási-, Asszisztensi-, Dietetikai-, Egészségügyi szervező, Felnőttápolási-, Gyermekápolási-, Gyógyászati segédeszköz gyártói és forgalmazói-, Gyógyszertári asszisztensi-, Gyógytorna-fizioterápia-, Képalkotó-diagnosztikai-, Közegészségügyi-járványügyi-, Közösségi, foglalkozás-egészségügyi, otthoni és hospice szakápolási-, Laboratóriumi diagnosztikai-, Mentésügyi-, Műtőszolgálati-, Pszichiátriai ápolási-, Sürgősségi ellátási-, Szociális szakterületi-, Szülésznői, Természetgyógyászati-, Védőnői országos szakmai tagozat.

 

Szerkezeti struktúra

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara – struktúráját tekintve – alulról épül fel. A településeken és a fővárosi kerületekben találhatóak helyi szervezetek a MESZK Törvényben meghatározott létszámok figyelembevétele alapján. A jelenleg működő 85 helyi szervezet önálló képviseleti és ügyintéző szervvel rendelkező testület, de nem önálló jogi személy.

A helyi szervezeteket minden megyében és a fővárosban a területi szervezet fogja össze, amely ugyancsak képviseleti és ügyintéző, költségvetéssel rendelkező szervezetként működik. A MESZK mind a 20 területi szervezete önálló jogi személy. A területi szervezetekhez szorosan kapcsolódnak a szakmai tagozatok. A Törvény és az Alapszabály értelmében 21 tagozat fejtheti ki tevékenységét. Amennyiben legalább 3 területen működik az adott szakmai tagozat, ezt követően létrejöhet az országos képviselete is. Jelenleg 21 szakmai tagozatnak jött létre országos szinten is képviselete. A Kamara felépítésében a területi és azon keresztül a helyi szervezetek működését az országos szervezet fogja össze.