social

Jó hírnév igazolások kiállítása

Milyen szakképesítések tekintetében állítható ki a jó hírnév igazolás? A Magyarországon megszerzett, valamint a külföldön megszerzett és Magyarországon elismert (honosított) egészségügyi szakképesítések tekintetében.

Mit igazol a jó hírnév igazolás?
Egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek részére igazolja azt, hogy az illető

  • büntetlen előéletű-e, illetve áll-e foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  • áll-e etikai vétség miatt kiszabott büntetés hatálya alatt, valamint
  • Magyarországon jogosult-e az adott egészségügyi tevékenység gyakorlására*.

* A tevékenységvégzésre való jogosultság a szakma szerint illetékes kamaránál fennálló tagság, valamint a működési nyilvántartás érvényességének a függvénye, eszerint:

  • ha nem rendelkezik kamarai tagsággal, nem jogosult a tevékenység gyakorlására**,
  • ha rendelkezik kamarai tagsággal, de az érintett szakképesítés tekintetében nem rendelkezik érvényes működési nyilvántartással, felügyelet mellett jogosult a tevékenység gyakorlására, illetve
  • ha rendelkezik kamarai tagsággal és az érintett szakképesítés tekintetében a működési nyilvántartás is érvényes, önállóan jogosult a tevékenység gyakorlására.

** 2017.01.01. napjától kamarai tagság nélkül is igazolható az egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultság, ha a külföldi állampolgársággal rendelkező egészségügyi szakember az egészségügyi szakképesítés megszerzését követően egészségügyi tevékenységet Magyarországon nem kíván folytatni, az egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultság igazolása kizárólag a szakképesítése külföldön történő elismerése miatt szükséges, és az egészségügyi tevékenység folytatásának feltételei az Eütv., valamint az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló törvény alapján egyebekben fennállnak. Azon egészségügyi szakemberek, akikre a fentiek vonatkoznak, a kamarai tagság igazolása nélkül is felvételt nyerhetnek a működési nyilvántartásba, ehhez azonban szükséges a „Nyilatkozat külföldi állampolgárok részére” megnevezésű nyilatkozat magyar vagy angol nyelvű változatának kitöltése, aláírása és a működési nyilvántartásba vételi kérelemhez történő csatolása.

E témában részletes felvilágosításért az OKFŐ Nyilvántartási és Képzéstámogatási Főosztályához fordulhatnak:
– e-mail: omn@okfo.gov.hu
– telefonszám: 06/1-411-1146

Egyéb lényeges információk, illetve a szükséges nyomtatványok az alábbi internetes oldalon találhatóak:

https://www.enkk.hu/index.php/hun/elismeresi-es-monitoring-foosztaly/hatosagi-bizonyitvanyok/jo-hirnev