social

Igénybevehető kedvezmények

a.) A mindenkori tagdíj 50%-át fizetik:

a.a.) a nyugdíjasok, amennyiben más kereső tevékenységet nem folytatnak

a.b.) a havi 87 órát meg nem haladó részmunkaidős foglalkoztatottak

a.c.) a rokkantsági ellátásban részesülők

 

b.) Tagdíjmentességben részesül az a szakdolgozó:

b.a.) aki a 65. életévét betöltötte

b.b.) az önkéntes segítő

b.c.) a szakdolgozó az első egészségügyi szakképesítés megszerzésének évében. Tagdíjfizetési kötelessége következő év január 1-től lesz hatályos

b.d.) aki CSED/GYED/GYES/GYET (főállású anya) ellátásban részesül, továbbá a tartósan beteg gyermeket gondozó szülő, amennyiben más kereső tevékenységet nem folytat

b.e.) a munkanélküli szakdolgozó, ha munkanélküli státuszát 3 havonta igazolja a Területi Szervezet felé

b.f.) fizetés nélküli szabadságon lévő szakdolgozó, a fizetés nélküli szabadsága idejére

Az a.), b.b.), b.c.), b.d.), b.e.), b.f.) pontban jelölt kedvezményezett tagot az Alapszabály 52.) b.) pont alapján bejelentési kötelezettség terheli – egységes nyomtatványon -, a jogosultság keletkezésével és megszűnésével kapcsolatban egyaránt. A tagdíjkedvezmény a bejelentést követő hónaptól illeti meg a tagot. Tagdíjkedvezmény visszamenőleges érvényesítésére nincsen lehetőség. A tagdíj kedvezmények akkor vehetők igénybe, ha a kérelmezőnek – nem új belépő esetén – nincs két hónapot meghaladó tagdíjtartozása a kedvezmény felhasználásakor. Tagdíj kedvezmények nem vonhatóak össze. A tagdíjkedvezményre jogosító feltételek megszűnése esetén a tagdíjkedvezmény a bejelentést követő hónaptól szűnik meg.

Tagdíjkedvezmény igénybejelentő lap: https://meszk.hu/tagsagi-informaciok/?class=nyomtatvanyok