social

Biztosítás

Kérjük, az igénybejelentő nyomtatványt és a szükséges dokumentumokat az alábbi névre és címre küldje:
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. – 1476 Budapest, Pf. 325.


www.cigpannonia.hu

Fontos tudnivalók szolgáltatási igény bejelentéséhez

Amennyiben biztosításával kapcsolatosan kérdése van, vagy kárbejelentést szeretne tenni, keresse a CIG Pannónia központi ügyfélszolgálatát, amely az alábbi elérhetőségeken áll rendelkezésére:

 • Személyes ügyfélszolgálat: CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
  1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11. B épület
  (hétfő-szerda: 8.00 – 16.00, csütörtök: 8.00 – 20.00, péntek: 8.00 – 16.00 óra között.)
 • Telefonos ügyfélszolgálat: 061-5100-200
 • Fax szám: 06-1-247-2021
 • E-mail: ugyfelszolgalat@cig.eu
 • Postacím: 1476 Budapest, Pf. 325.

 

Ügyfél-tájékoztató

 

Kérjük, az igénybejelentő nyomtatványt és a szükséges dokumentumokat az alábbi névre és címre küldje:
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. – 1476 Budapest, Pf. 325.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. csoportos életbiztosításáról a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara tagjai részére.

Tisztelt Partnerünk!

Engedje meg, hogy néhány szóban bemutassuk azt a biztosítást, amelybe a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (továbbiakban MESZK), mint szerződő, Önt a biztosítottak körébe beemelte. Ebben a biztosításban a biztosított a biztosítási szerződésben meghatározottaknak megfelelően minden MESZK Tag (természetes személy). Ez a szolgáltatás összefoglaló, nem helyettesíti a biztosítási feltételeket, pusztán rövid tájékoztatásul szolgál.

Biztosító: CIG Pannónia Életbiztosító Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A Biztosító szolgáltatása:
(a biztosítottnak a biztosítás kockázatviselési ideje alatt bekövetkezett biztosítási eseményekor)

Biztosítási esemény
Biztosítási összeg
Bármely okú halál
18-62 év
62-72 év
72-80 év
300 000 Ft
225 000 Ft
150 000 Ft
Baleseti halál
200 000 Ft
Közlekedési baleseti halál
300 000 Ft
Gyermek-születési szolgáltatás
20 000 Ft
Bármely okú műtéti térítés (arányos térítés)
100 000 Ft
Bármely okú kórházi napi térítés max 30 nap/év
1 000 Ft
Csonttörés (egyösszegű)
15 000 Ft
Égési sérülés (arányos térítés)
100 000 Ft
65% ot meghaladó Baleseti eredetű maradandó
egészségkárosodás egyszeri térítés
200 000 Ft

A Biztosító egy Biztosítottra vonatkozó életben léti kiegészítő biztosításokra vonatkozó kockázatvállalásának biztosítási évenkénti felső határa 350.000 forint. Ezen határösszeg alkalmazása során figyelembe kell venni minden olyan kifizetést, amely a Szerződő és a Biztosító között létrejött, az adott Biztosítottra vonatkozóan a jelen biztosítási szerződés alapján történt.

A Biztosítási események/szolgáltatások rövid jellemzése:

Bármilyen okú halál (egyösszegű térítés): A Biztosító bármilyen okból bekövetkező elhalálozása esetén a megadott biztosítási összeget fizeti ki.

Baleseti halál (egyösszegű térítés): A Biztosító a balesetből bekövetkező elhalálozás esetén a megadott biztosítási összeget fizeti ki.

Közlekedési baleseti halál (egyösszegű térítés): A Biztosító a közlekedési baleseti okú elhalálozása esetén a megadott biztosítási összeget fizeti ki.

Csonttörés/csontrepedés (egyösszegű térítés): A Biztosító csonttörés és/vagy csontrepedés esetén a megadott biztosítási összeg 100%-át téríti a biztosító. A Biztosító jelen fedezetre egyazon biztosított esetén, biztosítási évente 1alkalommal szolgáltat.

Bármely okú kórházi napi térítés (egyösszegű térítés / naparányos térítés): Amennyiben a biztosítottat a biztosítás tartama alatt bármely okból kifolyólag kórházi kezelés kezdődik, a Biztosító egyazon biztosított esetében, biztosítási évente egyszer nyújt szolgáltatást. A fentieknek megfelelően azon kórházban eltöltött idő alatt, amelyeken a biztosított dokumentumokkal igazoltan egyhuzamban minimum 24 órát meghaladóan eszméletlen állapotban volt, a kórházi napi térítés 200 % – át téríti a Biztosító.

Bármely okú műtéti térintés (egyösszegű térítés / arányos térítés): Amennyiben a biztosítottat a biztosítás tartama alatt bármely okból kifolyólag műtét elvégzése válik szükségessé, a Biztosító, biztosítási évente egyszer a műtéti besorolási táblának megfelelő hányadát, de maximum a biztosítási összeg egyszeresét fizeti ki.

65%-ot meghaladó Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás (egyszeri egyösszegű térítés): A szerződéskötést követően bekövetkező balesetből eredő 65%-ot meghaladó maradandó egészségkárosodás bekövetkezte esetében a biztosító a megjelölt szolgáltatást nyújtja.

Égési sérülés (arányos térítés): A Biztosított égési sérülése esetén a Biztosító az alábbi táblázatnak megfelelően, biztosítási évente egyszer nyújt szolgáltatást.

Égés kiterjedése a testfelület százalékában
0-20%
21-60%
61-100%

I. fokú

nincs

BÖ 10%-a

BÖ 25%-a

II. fokú

nincs

BÖ 15%-a

BÖ 50%-a

III. fokú

BÖ 25%-a

BÖ 50%-a

BÖ 100%-a

IV. fokú

BÖ 50%-a

BÖ 100%-a

BÖ 100%-a

Égési sérülésből bekövetkező elhalálozás esetén az aktuális haláleseti szolgáltatáson felül az égési sérülésre szóló kiegészítő biztosítás, biztosítási összegének 100%-a is kifizetésre kerül. Amennyiben, az égési sérüléssel okozati összefüggésben – az adott kiegészítő biztosításoknak megfelelően – kórházi kezelés és/vagy műtét elvégzése válik szükségessé, úgy a Biztosító a három kiegészítő biztosítás szolgáltatási értéke közül a legmagasabbat fizeti ki.

Gyermekszületési szolgáltatás (egyösszegű térítés): Amennyiben a Biztosítottnak a biztosítási fedezet időszaka alatt gyermeke születik, a Biztosító a megjelölt szolgáltatást nyújtja. A teljes tartam alatt maximum 2 gyermek születésére szolgáltat, biztosítási évente maximum egy alkalommal. Többes-terhesség esetén is egyszeri biztosítási szolgáltatás érvényes. Az újonnan csatlakozó kamarai tagokra 270 nap várakozási idő érvényes.

Gyakran előforduló kérdések a Biztosítással kapcsolatosan

 

Hogyan lehet igénybejelentést tenni?

Küldje el, a kitöltött CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. igénybejelentő nyomtatványát és a szükséges dokumentumokat az alábbi névre és címre:

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. – 1476 Budapest, Pf. 325.

Mennyi ideig tart az igénybejelentés elbírálása?

Az igénybejelentést követő 30 napon belül történik az elbírálás, ha minden szükséges dokumentum rendelkezésre áll. Amennyiben hiánypótlást kér a biztosító, a hiánypótlás beérkezését követő 30 napon belül értesíti a bejelentőt az elbírálás eredményéről.

Mikor lehet igényelni a gyermekszületési szolgáltatást?

A szolgáltatást a gyermek megszületését követően lehet igényelni.

Általános feltétele: a gyermek születését megelőző 270 nappal már érvényes MESZK tagság. Koraszülések esetén lehet kivétel, ha a fogantatás időpontja bizonyíthatóan a MESZK tagság kezdete utáni napra esett.

Fontos tudni, hogy a Biztosító a szerződés fennállása alatt tagonként maximum 2 alkalommal nyújt szolgáltatást, valamint a többes (iker) gyermekszületés nem jogosít többszörös térítésre.

Milyen dokumentumok szükségesek a gyermekszületési szolgáltatás igényléséhez?

A gyermekszületési szolgáltatási igény benyújtásához az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • Kitöltött igénybejelentő nyomtatvány (letölthető a www.meszk.hu honlapról, a Szolgáltatások/Biztosítás menüpontból)
 • MESZK által kiadott igazolás a kamarai tagságra vonatkozóan, mely tartalmazza a tagság kezdetének dátumát / vagy érvényes MESZK tagsági igazolványának másolata, saját kezű aláírásával ellátva
 • a szüléssel kapcsolatos eredeti orvosi iratok (elbírálását követően visszaküldjük)/vagy az orvosi iratok hiteles másolata
 • Gyermeke születési Anyakönyvi Kivonatának másolata az Ön aláírásával ellátva.

A bármely okú kórházi napi térítés szolgáltatás vonatkozik-e a szülés miatt kórházban töltött napokra?

Nem vonatkozik, mivel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Pannónia Globál Csoportos Védőháló Élet-, Egészség- és Balesetbiztosítás bármely okú kórházi napi térítés esetére szóló kiegészítő biztosítás különös szerződési feltételei (MESZK/GKNKF/002/2015.01.01) 3. 5) pontja szerint „Nem minősül biztosítási eseménynek: a terhesség alatti, a terhességgel vagy terhesség-megszakítással összefüggő kórházi ápolás.”

Lehet-e bármely okú műtéti térítés szolgáltatást igényelni, ha császármetszéssel született a gyermek?

Nem vonatkozik, mivel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Pannónia Globál Csoportos Védőháló Élet-, Egészség- és Balesetbiztosítás bármely okú műtéti térítés esetére szóló kiegészítő biztosítás különös szerződési feltételei (MESZK/GKNKF/0002/2015.01.01) 3. 5) pontja szerint „Nem minősül biztosítási eseménynek: a terhesség alatti, a terhességgel vagy terhesség-megszakítással összefüggő műtét.”

Milyen dokumentumok szükségesek a csonttörés szolgáltatás igényléséhez?

 • Kitöltött igénybejelentő nyomtatvány (letölthető a www.meszk.hu honlapról, a Szolgáltatások/Biztosítás menüpontból)
 • MESZK által kiadott igazolás a kamarai tagságra vonatkozóan, mely tartalmazza a tagság kezdetének dátumát / vagy érvényes MESZK tagsági igazolványának másolata, saját kezű aláírásával ellátva
 • a sérüléssel kapcsolatos eredeti orvosi iratok (elbírálását követően visszaküldjük)/vagy az orvosi iratok hiteles másolata, melyek tartalmazzák a baleset körülményeinek leírását
 • a csonttörésről készült röntgenfelvételek eredeti példánya, CD-re kiírva, vagy filmre előhívva

Mire vonatkozik a bármely okú kórházi napi térítés szolgáltatás?

A bármely okú kórházi napi térítés szolgáltatás a 2015.01.01-je és ezt követően bekövetkező biztosítási eseményekre vonatkozik, melyek nincsenek ok-okozati összefüggésben 2015.01.01-je előtt már fennálló betegségével.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Pannónia Globál Csoportos Védőháló Élet-, Egészségés Balesetbiztosítás bármely okú kórházi napi térítés esetére szóló kiegészítő biztosítás különös szerződési feltételei (MESZK/GKNKF/002/2015.01.01) 5. 2) pontja szerint „Nem terjed ki a biztosítási védelem a kockázatviselés kezdete előtt megkezdett vagy a szerződéskötés előtt már ismert / meglévő / diagnosztizált betegség, vagy bekövetkezett baleset, illetve ezekkel okozati összefüggésbe hozható események miatti orvosi kezelésekre, kórházi fekvőbeteg ellátásokra.”

A szolgáltatást az alábbi esetekben lehet igényelni:

 • betegség miatti, 3 napot meghaladó folyamatos kórházi fekvőbeteg ellátás esetén
 • baleset miatt bekövetkező, 24 órát meghaladó kórházi tartózkodás esetén

Milyen dokumentumok szükségesek a bármely okú kórházi napi térítés szolgáltatás igényléséhez?

 • Kitöltött igénybejelentő nyomtatvány (letölthető a www.meszk.hu honlapról, a Szolgáltatások/Biztosítás menüpontból)
 • MESZK által kiadott igazolás a kamarai tagságra vonatkozóan, mely tartalmazza a tagság kezdetének dátumát / vagy érvényes MESZK tagsági igazolványának másolata, saját kezű aláírásával ellátva
 • a betegséggel és a kórházi ellátással kapcsolatos eredeti orvosi iratok (elbírálását követően visszaküldjük)/vagy az orvosi iratok hiteles másolata

Mire vonatkozik a bármely okú műtéti térítés szolgáltatás?

A bármely okú műtéti térítés szolgáltatás a 2015.01.01-je és ezt követően bekövetkező biztosítási eseményekre vonatkozik, melyek nincsenek összefüggésben 2015.01.01-je előtt már fennálló betegségével.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Pannónia Globál Csoportos Védőháló Élet-, Egészségés Balesetbiztosítás bármely okú műtéti térítés esetére szóló kiegészítő biztosítás különös szerződési feltételei (MESZK/GMTKF/0002/2015.01.01) 5. 2) pontja szerint „Nem terjed ki a biztosítási védelem a kockázatviselés kezdete előtt megkezdett vagy a szerződéskötés előtt már ismert/meglévő/diagnosztizált betegség, vagy bekövetkezett baleset, illetve ezekkel okozati összefüggésbe hozható események miatti orvosi kezelésekre, műtétekre.”

Milyen dokumentumok szükségesek a bármely okú műtéti térítés szolgáltatás igényléséhez?

 • Kitöltött igénybejelentő nyomtatvány (letölthető a www.meszk.hu honlapról, a Szolgáltatások/Biztosítás menüpontból)
 • MESZK által kiadott igazolás a kamarai tagságra vonatkozóan, mely tartalmazza a tagság kezdetének dátumát / vagy érvényes MESZK tagsági igazolványának másolata, saját kezű aláírásával ellátva
 • a betegséggel, kórházi ellátással és műtéttel kapcsolatos eredeti orvosi iratok (elbírálását követően visszaküldjük)/vagy az orvosi iratok hiteles másolata

Milyen dokumentumok szükségesek a haláleseti szolgáltatási igény bejelentéséhez?
Meg kell-e várni a hagyatéki tárgyalás befejezését a bejelentéssel?

A biztosítási szolgáltatási igény benyújtásához nem szükséges megvárni a hagyatéki tárgyalás befejeződését, be lehet nyújtani az igényt, de a biztosító általi kifizetéshez szükséges a hagyatékátadó végzés, amennyiben az elhunyt életében nem jelölt meg ún. haláleseti kedvezményezettet.

Az igény benyújtásához az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • Kitöltött igénybejelentő nyomtatvány (letölthető a www.meszk.hu honlapról, a Szolgáltatások/Biztosítás menüpontból)
 • MESZK által kiadott igazolás a kamarai tagságra vonatkozóan, mely tartalmazza a tagság kezdetének dátumát
 • a Halotti Anyakönyvi Kivonat másolata
 • a Halottvizsgálati Bizonyítvány jól olvasható másolata
 • amennyiben a haláleset miatt hatósági eljárásra került sor, a hatósági eljárást lezáró határozat és boncjegyzőkönyv
 • a haláleset körülményeit leíró orvosi iratok (halotti epikrízis/ kórházi zárójelentés/ esetlap/ mentési napló, stb.)
 • a halálesetet megelőző 5 év teljes orvosi dokumentációja (zárójelentések, ambuláns lapok, leletek, vizsgálati lapok, stb.)
 • a háziorvosi karton kivonata 5 évre visszamenőleg
 • a jogerős hagyatékátadó végzés másolata.

Vonatkozik-e a biztosítás a MESZK tagok családtagjaira, hozzátartozóira is?

A MESZK és a Társaságunk között hatályos csoportos életbiztosítási szerződés azon aktív MESZK tagokra vonatkozik, akik a bekövetkezett biztosítási esemény idején szerepeltek a biztosító felé átadott adatszolgáltatásban, így a tagok családtagjaira és hozzátartozóira nem terjed ki.

Hogyan lehet halál esetére szóló szolgáltatások tekintetében kedvezményezettet megjelölni?

Kedvezményezett (ek) megjelölésére a www.meszk.hu honlapról (a Biztosítás menüpontból) letölthető formanyomtatvány kitöltésével, és a nyilatkozat Társaságunk részére való megküldésével van lehetőség. A kitöltés során kérünk minden rovatot kitölteni, és a nyilatkozatot keltezéssel, és – a feketétől eltérően – kék vagy piros színű aláírással ellátva, eredeti példányban az alábbi címre megküldeni: CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. – 1476 Budapest, Pf. 325.

Kérjük, fokozottan figyeljenek, hogy a haláleseti kedvezményezettség aránya összesen pontosan 100% legyen (se több se kevesebb), és minden szükséges adat kitöltésre kerüljön, mert a hiányosan kitöltött nyilatkozatokat nem áll módunkban elfogadni, így az nem léphet hatályba.

Kapcsolódó dokumentumok