social

Rendkívüli

Választások 2023

Budapesti Egészségügyi Szakdolgozókért Alapítvány (BESZ)

Budapesti tagok részére alapítványi támogatás továbbképzéshez, kongresszusokon való részvételhez, ösztöndíj a szintemelő képzésekhez.

Budapesti Egészségügyi Szakdolgozókért Alapítvány
Az Alapítvány adószáma: 18262218-1-43
Alapítvány bankszámla száma: 11712004-20336226

E-mail cím:beszalapitvany@gmail.com
Levelezési címe:
1088 Budapest, Bródy Sándor utca 2. 1.em. 4.

e-mail: beszalapitvany@gmail.com
Tel:
06/1/225-0695, FAX:06/1/225-0696


Kuratórium elnöke:
Óváriné Gáty Zsuzsanna 06/20/669-1975

Kuratórium tagjai:

Dr. Kálmánné Simon Mária 06/20/669-5484 elnök helyettes

Bobák Lászlóné 06/30/236-5329
Juhász Juliánna 06/20/669-5485
Holiné Füstös Márta 06/20/669-5469
Tanurzsity Istvánné 06/20/669-2007

Dr. Záray Gyuláné 06/20/669-0201
Korom Judit 06/20/669-1964Alapítvány célja:

a) segítséget nyújtson a MESZK Budapesti Területi Szervezetnél tagsági viszonnyal rendelkező egészségügyi szakdolgozók szakmai közéletben való részvételéhez;
b) támogassa a szakmai közélet megteremtését és élénkítését szolgáló iskolai, helyi, területi és országos szintű kezdeményezéseket;
c) pártfogolja mindazon törekvéseket, melyek elősegítik az egészségügyi szakdolgozók munkavégzéséhez szükséges ismereteinek biztosítását.

Pályázni lehet:

I. Az egészségügy területén indított pontszerző  szakmai továbbképzéseken, kongresszusokon előadóként vagy résztvevőként való részvétel regisztrációs díjának támogatására.

II. Az egészségügy területén indított felsőoktatásban tanulmányokat folytató vagy szintemelő képzésben résztvevő egészségügyi szakdolgozó részvételének támogatására  

Támogatást akkor lehet igénybe venni, ha az előző 12 hónapban még nem adott be pályázatot a pályázó!

A pályázatok részletei és a Pályázati adatlapok letölthetőek a kapcsolódó dokumentumokból!

Kérjük, a mellékleteket ne nyomtassák ki, azokat nem kell beadni!

A felsorolt csatolandó dokumentumokat viszont maradéktalanul kitöltve az adatlappal együtt kérjük elküldeni.

  • pályázati adatlapot pontosan, olvashatóan kitölteni
  • a pályázó szakmai önéletrajzát
  • pontszerző továbbképzés esetén a képzés szakmai leírását, és a képző intézmény bankszámlaszámát, melyre a részvételi díjat utalni lehet.
  • szakmai kongresszus esetén annak első értesítőjét, mely tartalmazza a regisztrációs díj összegét és a szervező intézmény bankszámlaszámát, melyre a részvételi díjat utalni lehet.
  • kötelezettség vállalást a részvételt 15 napon igazolnia kell, amennyiben a részvételt nem igazolja, köteles a támogatást visszafizetni az alapítvány számlájára.

 

Köszönjük!

 

Kapcsolódó dokumentumok