social

Budapesti Egészségügyi Szakdolgozókért Alapítvány (BESZ)

Budapesti tagok részére alapítványi támogatás továbbképzéshez, kongresszuson való részvételhez, ösztöndíjra a szintemelő képzésekhez, valamint szociális rászorultság esetére.

 

Budapesti Egészségügyi Szakdolgozókért Alapítvány
Az Alapítvány adószáma: 18262218-1-42
Alapítvány bankszámla száma: 11712004-20336226
E-mail cím:beszalapitvany@gmail.com
Levelezési címe:
1088 Budapest, Bródy Sándor utca 2. 1.em. 4.
Tel:
06/1/225-0695
Kuratórium elnöke:
Óváriné Gáty Zsuzsanna 06/20/669-1975
Alapítvány célja:

a) segítséget nyújtson a MESZK Budapesti Területi Szervezetnél tagsági viszonnyal rendelkező egészségügyi szakdolgozók szakmai közéletben való részvételéhez;
b) támogassa a szakmai közélet megteremtését és élénkítését szolgáló iskolai, helyi, területi és országos szintű kezdeményezéseket;
c) pártfogolja mindazon törekvéseket, melyek elősegítik az egészségügyi szakdolgozók munkavégzéséhez szükséges ismereteinek biztosítását.
d)támogatást nyújtson azon szakdolgozó számára, akinek szociális helyzete súlyosan és tartósan elnehezült, vagy életében olyan hirtelen bekövetkező rendkívüli esemény történt, amely miatt szükségessé vált anyagi problémáinak enyhítése. 

 

A szociális támogatás igénybevételének módja:

Szociális támogatás szabályzat_BESZ2024

Kérelem szociális támogatáshoz_BESZ2024

Pályázni lehet:

I. Az egészségügy területén indított pontszerző  szakmai továbbképzéseken, kongresszusokon előadóként vagy résztvevőként való részvétel regisztrációs díjának támogatására.

II. Az egészségügy területén indított felsőoktatásban tanulmányokat folytató vagy szintemelő képzésben résztvevő egészségügyi szakdolgozó részvételének támogatására  

Támogatást akkor lehet igénybe venni, ha az előző 12 hónapban még nem adott be pályázatot a pályázó!

A pályázatok részletei és a Pályázati adatlapok letölthetőek a kapcsolódó dokumentumokból!

Kérjük, a mellékleteket ne nyomtassák ki, azokat nem kell beadni!

A felsorolt csatolandó dokumentumokat viszont maradéktalanul kitöltve az adatlappal együtt kérjük elküldeni.

  • pályázati adatlapot pontosan, olvashatóan kitölteni
  • a pályázó szakmai önéletrajzát
  • pontszerző továbbképzés esetén a képzés szakmai leírását, és a képző intézmény bankszámlaszámát, melyre a részvételi díjat utalni lehet.
  • szakmai kongresszus esetén annak első értesítőjét, mely tartalmazza a regisztrációs díj összegét és a szervező intézmény bankszámlaszámát, melyre a részvételi díjat utalni lehet.
  • kötelezettség vállalást a részvételt 15 napon igazolnia kell, amennyiben a részvételt nem igazolja, köteles a támogatást visszafizetni az alapítvány számlájára.

 

Köszönjük!

 

Kapcsolódó dokumentumok