social

Tagsági jogviszony szüneteltetése, megszüntetése

Tagsági jogviszony szüneteltetése

A tagsági viszony szünetel a tag írásbeli kérelme alapján, ha ezt a kamarai tag kéri, és amennyiben tagdíjtartozása van, azt a MESZK országos tagdíjszámlájára egy összegben befizeti. A szüneteltetés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel. A kamarai tagságát szüneteltető egészségügyi dolgozó – az Alapszabály 38.)-41.) pontjának eltérő rendelkezése hiányában – egészségügyi tevékenységet nem végezhet. A tagsági viszony megszűnéséről és szünetelteléséről az illetékes Területi Elnökség határozatot hoz.

Tagsági jogviszony szüneteltetése formanyomtatvány: //meszk.hu/wp-content/uploads/sites/7/2024/02/kerelem_tagsag_szuneteltetese.docx

Tagsági jogviszony megszüntetése 

A Kamara Alapszabályának 44. a.) pontja alapján „Megszűnik a tagsági viszonya annak, aki tagsági viszonyáról írásban lemondott. A lemondást az illetékes területi szervezetnél kell bejelenteni, aki gondoskodik tagnyilvántartásból való törléséről. Lemondásnak csak az ilyen tárgyú írásban tett aláírással ellátott nyilatkozat tekinthető.”

A kamarai tagság megszüntetésére vagy szüneteltetésére irányuló kérelmet elektronikus (aláírt) vagy postai úton vagy e-papír szolgáltatáson keresztül szükséges eljuttatni az illetékes Területi Szervezet címére.

Tagsági jogviszony megszüntetése formanyomtatvány: //meszk.hu/wp-content/uploads/sites/7/2024/02/kerelem_tagsag_megszuntetese.docx

Területi szervezetek elérhetőségei

Kapcsolódó tartalom