social

Eljárási illeték fellebbezés esetén

Eljárási illetéket kell fizetni minden olyan esetben, amikor a MESZK közigazgatási hatóságként jár el. Az illetékkötelezettség akkor is fennáll, ha az eljáró szervezet a kérelemnek részben vagy egészben helyt ad, azt elutasítja, vagy az eljárást megszünteti.

Az eljárási illeték mértéke:

  • ha az Országos Elnökség (fellebbezés) jár el: 5.000.- Ft.

Az eljárási illetéket a kérelem benyújtásakor illetékbélyeggel kell megfizetni, amely a postahivatalokban szerezhető be. Az illetékbélyeget a kérelmezőnek fel kell ragasztania a kérelemre, és ezután már nem írható át vagy jelölhető meg az illetékbélyeg.