social

Országos Tisztségviselői Választás - Végleges Választási Eredmények

Tartalomjegyzék:

 • Választási eredmények
 • Fontos Határidők
 • Jelölt listák
 • Névjegyzék
 • Jelölőlapok
 • Hirdetmény

🗳️Választási eredmények:

A végleges választási eredmények elérhetőek honlapunkon az alábbi linkeken:

Országos Elnökség

//meszk.hu/wp-content/uploads/sites/7/2023/12/ORSZAGOS-ELNOKSEG_vegleges.pdf

Etikai Bizottság

//meszk.hu/wp-content/uploads/sites/7/2023/12/ETIKAI-BIZOTTSAG_vegleges.pdf

Etikai Kollégium

//meszk.hu/wp-content/uploads/sites/7/2023/12/ETIKAI-KOLLEGIUM_vegleges.pdf

Felügyelő Bizottság

//meszk.hu/wp-content/uploads/sites/7/2023/12/FELUGYELOBIZOTTSAG_vegleges.pdf

【┘】Fontos határidők:

Ideiglenes választói névjegyzék közzétéve a honlapon: 2023. november 18-tól –  2023. november 21-ig

Végleges választói névjegyzék közzétéve a honlapon: 2023. november 24-től

Országos küldöttek listája közzétéve a honlapon: 2023. november 18-tól

 

Jelölési időszak: 2023. november 24. 00:00 – 2023. november 28. 23:59 (Jelölés kizárólag ezen időszakban érkezhet!)

 

Ideiglenes jelöltlista közzétéve a honlapon: 2023. november 30.

Végleges jelöltlista közzétéve a honlapon: 2023. december 3.

Küldöttközgyűlés (választás napja): 2023. december 8.

___________________________________________________________________________________________

👥Jelöltisták

A végleges jelöltlisták elérhetőek honlapunkon az alábbi linkeken:

 

Országos Elnökség

Elnök

Általános Alelnök

Fekvőbeteg-ellátásért Felelős Alelnök

Járóbeteg-ellátásért Felelős Alelnök

Alapellátásért Felelős Alelnök

Főtitkár

Külkapcsolatokért Felelős Titkár

Társadalmi és szakmai szervezetekkel való kapcsolattartásért Felelős Titkár

Választási Eljárásokért Felelős Titkár

 

Bizottságok

Etikai Bizottsági Elnök

Etikai Bizottsági Tag

 

Felügyelő Bizottsági Elnök

Felügyelő Bizottsági Tag

 

Etikai Kollégium Elnök

Etikai Kollégium Alelnök

Etikai Kollégium Tag

_____________________________________________________________________________________________

📋Névjegyzék

VÉGLEGES VÁLASZMÁNYI NÉVJEGYZÉK BEJELENTKEZÉS UTÁN ÉRHETŐ EL, AZ ALÁBBI LINKEN:

A tartalom megtekintéséhez be kell jelentkezni

ORSZÁGOS KÜLDÖTTEK NÉVJEGYZÉKE BEJELENTKEZÉS UTÁN ÉRHETŐ EL, AZ ALÁBBI LINKEN:

A tartalom megtekintéséhez be kell jelentkezni

_____________________________________________________________________________________________

📝Jelölőlapok

A jelölőlapok és elfogadó nyilatkozatok postán és elektronikusan is megküldésre kerültek az Országos Küldöttek értesítési címére.

Jelölést kizárólag Országos Küldött adhat le, de minden a választói névjegyzékben szereplő kamarai tag jelölhető és választható!

Jelölőlapok az alábbi linken érhetőek el:

Elnök jelölőlap és elfogadó nyilatkozat

Általános Alelnök jelölőlap és elfogadó nyilatkozat

Alapellátásért Felelős Alelnök jelölőlap és elfogadó nyilatkozat

Fekvőbeteg-ellátásért Felelős Alelnök jelölőlap és elfogadó nyilatkozat

Járóbeteg-ellátásért Felelős Alelnök jelölőlap és elfogadó nyilatkozat

Főtitkár jelölőlap és elfogadó nyilatkozat

Társadalmi és szakmai szervezetekkep való kapcsolattartásért Felelős Titkár jelölőlap és elfogadó nyilatkozat

Választási Eljárásokért Felelős Titkár jelölőlap és elfogadó nyilatkozat

Külkapcsolatokért Felelős Titkár jelölőlap és elfogadó nyilatkozat

Felügyelőbizottsági Elnök jelölőlap és elfogadó nyilatkozat

Felügyelőbizottsági Tag jelölőlap és elfogadó nyilatkozat

Etikai Bizottság Elnök jelölőlap és elfogadó nyilatkozat

Etikai Bizottsági Tag jelölőlap és elfogadó nyilatkozat

Etikai Kollégium Elnök jelölőlap és elfogadó nyilatkozat

Etikai Kollégium Alelnök jelölőlap és elfogadó nyilatkozat

Etikai Kollégium Tag jelölőlap és elfogadó nyilatkozat

_____________________________________________________________________________________________

📑Hirdetmény

Tisztelt Országos Küldöttek!

 

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény és a MESZK Alapszabálya értelmében a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Országos Szervezete Országos Küldöttközgyűlést tart az alábbi helyen és időpontban:

Helyszín: Lurdy Ház 9-es Rendezvényterem

(1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. I. emelet)

 

Időpont: 2023. december 8. 9.30 óra

 

Tájékoztató az Országos Küldöttközgyűlés határozatképességéről továbbá a választás érvényességéről

Az Alapszabály 68.)pontja értelmében  az Országos Küldöttközgyűlés határozatképes, ha a küldöttek több mint 50%-a jelen van. Határozatképtelenség esetén a küldöttközgyűlést a határozatképtelen küldöttközgyűlést követő harminc napon belüli időpontra változatlan napirenddel újra össze kell hívni. A megismételt Országos Küldöttközgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak legalább egyharmada jelen van. A megismételt Országos Küldöttközgyűlés időpontja: 2023. december 8. 10:00 óra.

Az Alapszabály 4.sz. melléklete: Választási szabályok 38.) pontja értelmében a kamarai választás első fordulója érvényes, ha a választásra jogosult kamarai tagok több mint huszonöt százaléka szavazott.

39.) pont: A kamarai választás első fordulójának érvénytelensége vagy eredménytelensége esetén a szakmai kamara második választási fordulót tart. A szakmai kamara a második fordulót az első forduló napjától számítva legkorábban tizenöt napon túl, de legkésőbb negyvenöt napon belül tartja meg.

A második forduló a szavazatot leadó tagok számára tekintet nélkül érvényes.

 

Tájékoztató a választói névjegyzékről

Az ideiglenes választói névjegyzék megtekinthető 2023. november 18-tól 2023. november 21-ig a MESZK honlapján: www.meszk.hu

A névjegyzék kizárólag a honlapon történő belépést követően érhető el  – kamarai tagsági szám és jelszó megadásával. A kamarai tagok az ideiglenes választói névjegyzék megjelenését követő 3 napon belül tehetik meg írásban a jegyzékben foglaltakkal kapcsolatos észrevételeiket, kifogásaikat a Választási Bizottságnál. A kifogásokat a Választási Bizottság elnökének, Bogdán Lászlóné részére kell címezni és a MESZK Országos Szervezetéhez postai úton (levélcím: 1438 Budapest, Pf.: 350.), vagy személyesen (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. MÓDUSZ Irodaház IX. emelet), vagy szkennelve a valasztas@meszk.hu címre kell eljuttatni.

A kifogástétel határideje: 2023. november 21. 23:59

Ezt követően a Választási Bizottság a kifogásokat feldolgozza, elbírálja, majd a végleges választói névjegyzéket a választást megelőző 14. napig, 2023. november 24-ig közzéteszi. A végleges választói névjegyzék megtekinthető a MESZK honlapján:  www.meszk.hu

 

 

Tájékoztató a jelölési eljárásról az Országos Küldöttközgyűlési küldötteinek az alábbi tisztségek betöltőit kell megválasztaniuk:

 • az Országos Elnökség tagjait
  • Elnök,
  • Általános alelnök,
  • Alapellátásért felelős alelnök,
  • Járóbeteg-ellátásért felelős alelnök,
  • Fekvőbeteg-ellátásért felelős alelnök,
  • Főtitkár,
  • Külkapcsolatokért felelős titkár,
  • Választási eljárásokért felelős titkár,
  • Társadalmi, szakmai szervezetekkel való kapcsolattartásért felelős titkár.
 • a Felügyelő Bizottság elnökét és 6 tagját,
 • az Országos Etikai Bizottság elnökét és 10 tagját,
 • az Etikai Kollégium elnökét, alelnökét és 3 tagját.

FONTOS!

Alapszabály 253.) Kamarai tisztségre a törvény keretei között választható minden kamarai tag, feltéve, hogy vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. Kamarai tisztséget nem viselhet, ügyintéző szerv nem tisztségviselő tagja nem lehet a Kormány tagja, a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti politikai felsővezető, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, az egészségügy irányításában vagy finanszírozásában ügydöntő jelleggel részt vevő kormánytisztviselő, országgyűlési képviselő, politikai párt vagy az egészségügy területén működő más érdekvédelmi szervezet tisztségviselője, polgármester, az egészségügy területén működő szakszervezet tisztségviselője, megyei, területi, helyi, kórházi szinten.

 

Az országos küldöttek az általuk kitöltött jelölőlapot és jelöltjük jelölést elfogadó nyilatkozatát, legkésőbb a választást megelőző 10. napig kell, hogy eljuttassák a Jelölő Bizottsághoz.

A Jelölő Bizottság Elnöke: Gornicsár Katalin

Jelölések beérkezésének határideje: 2023 november 28. 23:59

postai úton: MESZK Országos Szervezete 1438 Budapest, Pf.: 350.

 vagy személyesen: 1087 Budapest, Könyves Kámán krt. 76. MÓDUSZ Irodaház IX. emelet

szkennelve: valasztas@meszk.hu

A tisztségekhez tartozó jelölőlapok és a jelölést elfogadó nyilatkozatok letölthetők a MESZK honlapjáról: www.meszk.hu

 Az Alapszabály  4.sz. melléklete: Választási Szabályok 22. pontja értelmében egyetlen érvényes jelölés és a megfelelő formában kitöltött elfogadó nyilatkozat elegendő a jelöltté váláshoz.

 A beérkezett jelölések a választást megelőző 8. napig, 2023. november 30-ig hirdetményként kerülnek közzétételre a MESZK honlapján: www.meszk.hu

Az Országos Küldöttközgyűlés küldöttei csak a személyi azonosság és szavazási jogosultság megállapítását követően adhat le szavazatot. Kérjük, hogy a küldöttközgyűlésre feltétlenül hozza magával személyi igazolványát és MESZK tagságának igazolását (elektronikus, vagy plasztik kártya bemutatása), mert ezek nélkül nem tud szavazatot leadni!

A választással kapcsolatos kifogásokat az Országos Küldöttközgyűlést követő 3 munkanapon belül, 2023. december 11-ig lehet tenni a Választási Bizottságnál, melyet a Választási Bizottság 8 napon belül elbírál. A kifogásokat a Választási Bizottság elnökének, Bogdán Lászlónénak  kell címezni és a MESZK Országos Szervezete címére postai úton (levélcím: 1438 Budapest, Pf.: 350.) személyesen (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. MÓDUSZ Irodaház IX. emelet) vagy szkennelve a valasztas@meszk.hu címre kell eljuttatni.

 

A választás kiemelt fontosságára való tekintettel az országos küldöttek megjelenésére feltétlenül számítunk!

 

Sikeres, eredményes választást és jó munkát kívánunk!

Budapest, 2023. november 17.

 

      Dr. Balogh Zoltán                                                                      Bogdán Lászlóné

                                elnök                                                                országos választási bizottsági elnök

Kapcsolódó dokumentumok