social

ENC éves közgyülés

(see english below)

A résztvevők (belga, görög, horvát, ír, osztrák, román,) szakmai társszervezetektől érkeztek.

Az ENC legfontosabb küldetése az Európai Bizottságokban képviselni, közvetíteni az ápolók legfontosabb érdekeit, de még a képzést, továbbképzést is.

A szervezet nagyon fontosank tartja a folyamatos szakmai továbbképzés fontosságát, mint minden más szakképzés esetében, az ápolók számára is. Az európai helyzet igen eltérő ebben a kérdésben. Magyarország élen jár a szakmai továbbképzés rendszerének kidolgozásában és érvenyesítésében. Vannak országok, ahol a munkavégzés alatt egyáltalán nincs szervezett és számonkért továbbképzés.

Az ENC az egységesítés elvét hangsúlyozza, és dolgozni kíván azon, hogy ez mihamarabb megtörténjen. Ennek érdekében a közgyűlésen közösen határoztak arról, hogy az ENC egységes ajánlást dolgoz ki a CPD (Continuing Professional Development) folyamatos szakmai továbbképzés szervezéséhez, lebonyolításához, regisztrálásához. Ezzel is növelve az ápolói hivatás megbecsülését, értékét, fontosságát. Ez hasonlo lesz a Directive 2005/36 és a 2013/55 EU of the European Parlament-által közzétett és ismert szakmai szabályozáshoz.

A következő közgyűlést a Román Ápolók és Szülésznők Egyesülete szervezi 2024-ben.

Az ENC weboldala : Home – ENC (enc-eu.org)

A közgyűléshez először csatlakozott a Organization of Young Nurses, Fiatal ápolók európai szervezete, velük indulhat az együttműködés a magyar ápoló tanulók, hallgatók számára. A szervezetről több információ a ENSA – European Students’ Union (esu-online.org) linken található.

2024 lesz az INC (International Nursing Council) 150 éves megalakulásának évfordulója, mert 1874-ben alakult. Erre az ENC is nagyobb figyelemmel készül. Ennek előkészületeit is megkezdte a román elnökség.

 


The participants (Belgian, Greek, Croatian, Irish, Austrian, Romanian) came from professional member organizations.

ENC’s most important mission is to represent and mediate the most important interests of nurses in the European Commissions, as well as training and further education.

The organization considers the importance of continuous professional training to be very important, as in the case of all other vocational training, for nurses as well. The situation in Europe is very different on this issue. Hungary is at the forefront of developing and validating the system of vocational training. There are countries where there is absolutely no further training organized for us during work.

The ENC emphasizes the principle of unification and wants to work towards this happening as soon as possible. In order to do this, the general meeting jointly decided that the ENC will develop a uniform recommendation for the organization, conduct and registration of CPD (Continuing Professional Development). This also increases the appreciation, value and importance of the nursing profession. This will be similar to the professional regulations published and known by Directive 2005/36 and 2013/55 EU of the European Parliament.

The next general meeting will be organized by the Association of Romanian Nurses and Midwives in 2024.

ENC website: Home – ENC (enc-eu.org)

For the first time, the Organization of Young Nurses, the European organization of Young Nurses, joined the general assembly, and cooperation can begin with them for Hungarian nursing students. More information about the organization can be found on the link ENSA – ENSA – European Students’ Union (esu-online.org)

2024 will be the 150th anniversary of the INC (International Nursing Council), because it was founded in 1874. The ENC is also preparing for this with greater attention. The Romanian presidency has also started preparations for this.