social

Tagozati Választások - Képalkotó Diagnosztikai Országos Szakmai Tagozat

VÉGLEGES VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK BEJELENTKEZÉS UTÁN ÉRHETŐ EL, AZ ALÁBBI LINKEN:

A tartalom megtekintéséhez be kell jelentkezni

TAGOZATI KÉPVISELŐK NÉVJEGYZÉKE BEJELENTKEZÉS UTÁN ÉRHETŐ EL, AZ ALÁBBI LINKEN:

A tartalom megtekintéséhez be kell jelentkezni


VÉGLEGES JELÖLT LISTA BEJELENTKEZÉS UTÁN ÉRHETŐ EL, AZ ALÁBBI LINKEN:

A tartalom megtekintéséhez be kell jelentkezni

HIRDETMÉNY

 

Képalkotó-Diagnosztikai Szakmai Tagozat

Országos Tagozati Választmányi Gyűlésre

 

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény és a MESZK Alapszabálya értelmében a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Országos Szervezete Országos Tagozati Választmányi Gyűlést  tartja az alábbi helyen és időpontban:

Helyszín: Módusz Irodaház – MESZK TANÁCSTERME

(1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. sz.  9. emelet)

 

Időpont: 2024. február 22. 10 óra

 

Tájékoztató Választmányi Gyűlés határozatképességéről továbbá a választás érvényességéről

Az Alapszabály 233.) pontja értelmében a Választmányi Gyűlés határozatképes, ha a területi tagozati képviselők több mint 50%-a jelen van. Határozatképtelenség esetén a Választmányi Gyűlés a meghirdetett helyen, azonos napirendi pontokkal, harminc perccel az eredeti időpont után (2024.február 22. 10.30 órakor) kerül megtartásra. A megismételt Választmányi Gyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak legalább egynegyede jelen van.

Az Alapszabály 4.sz. melléklete: Választási szabályok

  1. ) pont: A kamarai választás első fordulójának érvénytelensége vagy eredménytelensége esetén a szakmai kamara második választási fordulót tart. A szakmai kamara a második fordulót az első forduló napjától számítva legkorábban tizenöt napon túl, de legkésőbb negyvenöt napon belül tartja meg.

A második forduló a szavazatot leadó tagok számára tekintet nélkül érvényes. Ha a második forduló érvénytelen vagy eredménytelen, négy hónapon belül megismételt választást kell tartani, azzal, hogy az eredménytelen második forduló, illetve annak utolsó napja és a megismételt választás, illetve annak első napja között harminc napnál kevesebb nem telhet el. Ha a megismételt választás második fordulója is érvénytelen vagy eredménytelen, a tisztség, mandátum a soron következő általános választásig betöltetlen marad.

Tájékoztató a választásról:

 

A  Képalkotó- diagnosztika Szakmai Tagozat Választmányi Gyűlés összehívásra kerül, mivel a 2024.01.29-én megtartott Választmányi Gyűlés nem volt határozatképes.

A Képalkotó – Diagnosztikai Szakmai Tagozat Választmányi Gyűlésén a tagozati képviselőknek az alábbi tisztségek betöltőit kell megválasztania: 1 fő tagozatvezető

 

 

Tájékoztató a jelölési eljárásról

 

 

A  jelölési eljárás az első fordulóban eredményes volt, ezért a jelen választás második fordulója során csak a szavazás megismétlése szükséges.

A  végleges jelöltlista megtekinthetők a MESZK honlapján: www.meszk.hu.

 

Tájékoztató a szavazás menetéről

 

A szavazat leadása személyes jelenléttel a Választmányi gyűlésen történik a személyazonosság igazolása után. Ennek érdekében kérjük a Választmányi gyűlésre feltétlenül hozza magával személyi igazolványát és MESZK tagsági igazolványát, vagy mutassa be a digitális tagsági igazolványát mert ezek nélkül nem tud szavazatot leadni!

A választással kapcsolatos kifogásokat a Tagozati Választmányi Gyűlést követő 3 munkanapon belül, 2024. február  25-ig lehet tenni a Választási Bizottságnál, melyet a Választási Bizottság 8 napon belül elbírál. A kifogásokat a Választási Bizottság elnökének, Bogdán Lászlóné részére kell címezni és a MESZK Országos Szervezete címére postai úton (levélcím: 1438 Budapest, Pf.: 350.) személyesen (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. MÓDUSZ Irodaház IX. emelet) vagy szkennelve az alábbi címre kell eljuttatni: valasztas@meszk.hu

 

A választás kiemelt fontosságára való tekintettel a tagozati képviselők megjelenésére feltétlenül számítunk!

Sikeres, eredményes választást és jó munkát kívánunk

Budapest, 2024. február 2.

             Dr. Balogh Zoltán                                                Bogdán Lászlóné

                      elnök                                                    országos választási bizottsági elnök