social

Tagozati Választás - Képalkotó Diagnosztikai Országos Szakmai Tagozat

VÉGLEGES VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK BEJELENTKEZÉS UTÁN ÉRHETŐ EL, AZ ALÁBBI LINKEN:

A tartalom megtekintéséhez be kell jelentkezni


VÉGLEGES JELÖLT LISTA BEJELENTKEZÉS UTÁN ÉRHETŐ EL, AZ ALÁBBI LINKEN:

A tartalom megtekintéséhez be kell jelentkezni

A Képalkotó – Diagnosztika Szakmai Tagozat Választmányi Gyűlésével kapcsolatban módosult a 2024. március 21-én közzétett Hirdetmény a Jelölő Bizottság elnökének személyét érintően. 

HIRDETMÉNY

 

Képalkotó-Diagnosztikai Szakmai Tagozat

Országos Tagozati Választmányi Gyűlésére

 

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény és a MESZK Alapszabálya értelmében a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Országos Szervezete Országos Tagozati Választmányi Gyűlést tart az alábbi helyen és időpontban:

Helyszín: Módusz Irodaház – MESZK Országos Iroda Tanácsterme

(1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. sz.  9. emelet)

 

Időpont: 2024. április 10.  10.00.  óra

 

Tájékoztató Választmányi Gyűlés határozatképességéről továbbá a választás érvényességéről

Az Alapszabály 232.) pontja értelmében a Választmányi Gyűlés határozatképes, ha a területi tagozati képviselők több mint 50%-a jelen van. Határozatképtelenség esetén a Választmányi Gyűlés a meghirdetett helyen, azonos napirendi pontokkal, harminc perccel az eredeti időpont után (2024. április10. 10.30 órakor) kerül megtartásra. A megismételt Választmányi Gyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak legalább egynegyede jelen van.

Az Alapszabály 4.sz. melléklete: Választási szabályok 38.) pontja értelmében a kamarai választás első fordulója érvényes, ha a választásra jogosult kamarai tagok több mint huszonöt százaléka szavazott.

  1. ) pont: A kamarai választás első fordulójának érvénytelensége vagy eredménytelensége esetén a szakmai kamara második választási fordulót tart. A szakmai kamara a második fordulót az első forduló napjától számítva legkorábban tizenöt napon túl, de legkésőbb negyvenöt napon belül tartja meg. A második forduló a szavazatot leadó tagok számára tekintet nélkül érvényes.

 

Tájékoztató a választói névjegyzékről

 

Az ideiglenes választói névjegyzék megtekinthető 2024. március 21-től 2024. március 24-ig a MESZK honlapján: www.meszk.hu

A névjegyzék kizárólag a honlapon történő belépést követően érhető el tagsági  szám és jelszó megadásával.

A kamarai tagok az ideiglenes választói névjegyzék megjelenését követő 3 napon belül tehetik meg írásban a jegyzékben foglaltakkal kapcsolatos észrevételeiket, kifogásaikat a Választási Bizottságnál. A kifogásokat a Választási Bizottság elnökének, Bogdán Lászlóné részére kell címezni és a MESZK Országos Szervezetéhez postai úton (levélcím: 1438 Budapest, Pf.: 350.), vagy személyesen (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. MÓDUSZ Irodaház IX. emelet), vagy szkennelve a valasztas@meszk.hu címre kell eljuttatni.

 

A kifogástétel határideje: 2024. március  24. 24:00 óra

 

Ezt követően a Választási Bizottság a kifogásokat feldolgozza, elbírálja, majd a végleges választói névjegyzéket a választást megelőző 14. napig, 2024. március 27-ig közzéteszi. A végleges választói névjegyzék megtekinthető a MESZK honlapján:   www.meszk.hu

 

Tájékoztató a jelölési eljárásról a Képalkotó – Diagnosztikai   Szakmai Tagozat Választmányi Gyűlésén a tagozati képviselőknek az alábbi tisztségek betöltőit kell megválasztania:

1 fő országos tagozat vezető helyettes

 

Választási szabályok 51.) pontja értelmében országos tagozatvezetői és országos tagozatvezető-helyettesi tisztségre a közzétett szakmai tagozatonkénti névjegyzékben szereplő minden tagozati tag jelölhet és választható (jelölhető).

Egyetlen érvényes jelölés és a megfelelő formában kitöltött elfogadó nyilatkozat elegendő a jelöltté váláshoz. A tagok az általuk kitöltött jelölőlapot és jelöltjük jelölést elfogadó nyilatkozatát, legkésőbb a választást megelőző 10. napig kell, hogy eljuttassák a Jelölő Bizottsághoz.

 

A Jelölő Bizottság Elnöke: Fabó Edina

 

Jelölések beérkezésének határideje: 2024. március 31. 24:00

postai úton: MESZK Országos Szervezete 1438 Budapest, Pf.: 350.

vagy személyesen: 1087 Budapest, Könyves Kámán krt. 76. MÓDUSZ Irodaház IX. emelet

szkennelve: valasztas@meszk.hu

 

A tisztségekhez tartozó jelölőlapok és a jelölést elfogadó nyilatkozatok letölthetők a MESZK honlapjáról a www.meszk.hu

A jelöléssel kapcsolatos dokumentációk beküldése 2024. március 28 és március 31. közötti időszakban lehetséges. A beérkezett jelölések a választást megelőző 8. napig, 2024. április 02-ig hirdetményként kerülnek közzétételre a MESZK honlapján: www.meszk.hu. A jelöltlistára érkező kifogástétel határideje 2024. április 02., melynek elbírálása után a végleges jelöltlista a választást megelőző 5. napon 2024.  április 05-én kerül közzétételre.

 

Tájékoztató a szavazás menetéről

A szavazat leadása személyes jelenléttel a Választmányi gyűlésen történik a személyazonosság igazolása után. Ennek érdekében kérjük a Választmányi gyűlésre feltétlenül hozza magával személyi igazolványát és MESZK tagsági igazolványát, vagy mutassa be a digitális tagsági igazolványát mert ezek nélkül nem tud szavazatot leadni!

A választással kapcsolatos kifogásokat a Tagozati Választmányi Gyűlést követő 3 munkanapon belül, 2024. április 13-ig lehet tenni a Választási Bizottságnál, melyet a Választási Bizottság 8 napon belül elbírál. A kifogásokat a Választási Bizottság elnökének, Bogdán Lászlóné részére kell címezni és a MESZK Országos Szervezete címére postai úton (levélcím: 1438 Budapest, Pf.: 350.) személyesen (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. MÓDUSZ Irodaház IX. emelet) vagy szkennelve az alábbi címre kell eljuttatni: valasztas@meszk.hu

 

A választás kiemelt fontosságára való tekintettel a tagozati képviselők megjelenésére feltétlenül számítunk!

Sikeres, eredményes választást és jó munkát kívánunk!

 

 

Budapest, 2024. március 25.

 

Dr. Balogh Zoltán

elnök

 

Bogdán Lászlóné

országos választási bizottsági elnök

Kapcsolódó dokumentumok