social

Tisztújító időközi választás - Végleges választási eredmények

VÉGLEGES VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK:

//meszk.hu/wp-content/uploads/sites/7/2024/05/vegleges-valasztasi-eredmenyek_OKKGY_2024.pdf

 


VÉGLEGES VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK BEJELENTKEZÉS UTÁN ÉRHETŐ EL, AZ ALÁBBI LINKEN:

A tartalom megtekintéséhez be kell jelentkezni

VÉGLEGES JELÖLT LISTA BEJELENTKEZÉS UTÁN ÉRHETŐ EL, AZ ALÁBBI LINKEN:

A tartalom megtekintéséhez be kell jelentkezni

Hirdetmény az alábbi linkre kattintva érhető el:  //meszk.hu/wp-content/uploads/sites/7/2024/04/OKKGY-Hirdetmeny-05.16.-1.pdf

HIRDETMÉNY

 

Országos Küldöttközgyűlés keretében történő választásra

 

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény és a MESZK Alapszabálya értelmében a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Országos Szervezete Országos Küldöttközgyűlést tart az alábbi helyen és időpontban:

Helyszín: Lurdy Ház  4 –es Rendezvényterem ( I. emelet)

(1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. )

Időpont: 2024. május 16.    9.30 óra

 

Tájékoztató az Országos Küldöttközgyűlés határozatképességéről, továbbá a választás érvényességéről

Az Alapszabály 68.)pontja értelmében  az Országos Küldöttközgyűlés  határozatképes, ha a küldöttek több mint 50%-a jelen van. Határozatképtelenség esetén a küldöttközgyűlést a határozatképtelen küldöttközgyűlést követő harminc napon belüli időpontra változatlan napirenddel újra össze kell hívni. A megismételt Országos Küldöttközgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak legalább egyharmada jelen van. A megismételt Országos Küldöttközgyűlés időpontja: 2024. május 16. 10:00 óra.

Az Alapszabály 4.sz. melléklete: Választási szabályok 38.) pontja értelmében a kamarai választás első fordulója érvényes, ha a választásra jogosult kamarai tagok több mint huszonöt százaléka szavazott.

39.) pont: A kamarai választás első fordulójának érvénytelensége vagy eredménytelensége esetén a szakmai kamara második választási fordulót tart. A szakmai kamara a második fordulót az első forduló napjától számítva legkorábban tizenöt napon túl, de legkésőbb negyvenöt napon belül tartja meg.

A második forduló a szavazatot leadó tagok számára tekintet nélkül érvényes.

 

Tájékoztató a választói névjegyzékről

 

Az ideiglenes választói névjegyzék megtekinthető 2024. április 26-29.-ig a MESZK honlapján: www.meszk.hu. A névjegyzék kizárólag a honlapon történő belépést követően érhető el – kamarai tagsági szám és jelszó megadásával. A kamarai tagok az ideiglenes választói névjegyzék megjelenését követő 3 napon belül tehetik meg írásban a jegyzékben foglaltakkal kapcsolatos észrevételeiket, kifogásaikat a Választási Bizottságnál. A kifogásokat a Választási Bizottság elnökének, Bogdán Lászlónénak kell címezni és a MESZK Országos Szervezetéhez postai úton (levélcím: 1438 Budapest, Pf.: 350.), vagy személyesen (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. MÓDUSZ Irodaház IX. emelet), vagy szkennelve a valasztas@meszk.hu címre kell eljuttatni.

A kifogástétel határideje: 2024. április 29. 23:59

Ezt követően a Választási Bizottság a kifogásokat feldolgozza, elbírálja, majd a végleges választói névjegyzéket a választást megelőző 14. napig, 2024. május 2-ig közzéteszi. A végleges választói névjegyzék megtekinthető a MESZK honlapján:  www.meszk.hu

 

 

Tájékoztató a jelölési eljárásról

 

Az Országos Küldöttközgyűlési küldötteinek az alábbi tisztségek betöltőit kell megválasztaniuk:

az Országos Etikai Bizottság 1 tagját,

az Etikai Kollégium 1 tagját.

 

FONTOS!

Alapszabály 252.) Kamarai tisztségre a törvény keretei között választható minden kamarai tag, feltéve, hogy vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. Kamarai tisztséget nem viselhet, ügyintéző szerv nem tisztségviselő tagja nem lehet a Kormány tagja, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti állami vezető, az egészségügy irányításában vagy finanszírozásában ügydöntő jelleggel részt vevő kormánytisztviselő, országgyűlési képviselő, politikai párt vagy az egészségügy területén működő más érdekvédelmi szervezet tisztségviselője, polgármester, az egészségügy területén működő szakszervezet tisztségviselője, megyei, területi, helyi, kórházi szinten.

 

Az országos küldöttek az általuk kitöltött jelölőlapot és jelöltjük jelölést elfogadó nyilatkozatát, legkésőbb a választást megelőző 10. napig kell, hogy eljuttassák a Jelölő Bizottsághoz.

A Jelölő Bizottság Elnöke: Gornicsár Katalin

Jelöléseket beküldeni a végleges választói névjegyzék közzétételét követően 2024. május 3-tól lehet.

Jelölések beérkezésének határideje: 2024. május 6. 23:59.

Postai úton: MESZK Országos Szervezete 1438 Budapest, Pf.: 350.

vagy személyesen: 1087 Budapest, Könyves Kámán krt. 76. MÓDUSZ Irodaház IX. emelet

szkennelve: valasztas@meszk.hu

A tisztségekhez tartozó jelölőlapok és a jelölést elfogadó nyilatkozatok letölthetők a MESZK honlapjáról: www.meszk.hu

A Alapszabály 4.sz. melléklete: Választási Szabályok 22. pontja értelmében egyetlen érvényes jelölés és a megfelelő formában kitöltött elfogadó nyilatkozat elegendő a jelöltté váláshoz.

A beérkezett jelölések a választást megelőző 8. napig, 2024. május 8-ig hirdetményként kerülnek közzétételre a MESZK honlapján: www.meszk.hu. A jelöltlistára érkező kifogástétel határideje 2024. május 10.  Az elbírálás határideje 2024. május 11, ezt követően a végleges jelöltlista a választást megelőző 5. napon 2024. május 11-én kerül közzétételre.

Az Országos Küldöttközgyűlés küldöttei csak a személyi azonosság és szavazási jogosultság megállapítását követően adhat le szavazatot. Kérjük, hogy a küldöttközgyűlésre feltétlenül hozza magával személyi igazolványát és MESZK tagságának igazolását, mert ezek nélkül nem tud szavazatot leadni!

A választással kapcsolatos kifogásokat az Országos Küldöttközgyűlést követő 3 munkanapon belül, 2024. május 19-ig lehet tenni a Választási Bizottságnál, melyet a Választási Bizottság 8 napon belül elbírál. A kifogásokat a Választási Bizottság elnökének, Bogdán Lászlónénak kell címezni és a MESZK Országos Szervezete címére postai úton (levélcím: 1438 Budapest, Pf.: 350.) személyesen (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. MÓDUSZ Irodaház IX. emelet) vagy szkennelve a valasztas@meszk.hu címre kell eljuttatni.

A választás kiemelt fontosságára való tekintettel az országos küldöttek megjelenésére feltétlenül számítunk!

Sikeres, eredményes választást és jó munkát kívánunk!

Budapest, 2024. április 26.

Dr. Balogh Zoltán

elnök

Bogdán Lászlóné

országos választási bizottsági elnök