Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 
szalag

2021. november 29.

 • Taksony napja
 • Időjárás
 • 0.1http://www.wundergr.
 • Min / Max: 2 °C / 14 °C
 • Szélsebesség: 31 km/h

Biztonságos kapcsolat.
Ön most már 128 bites titkosított kapcsolaton keresztül kommunikál a szerverrel. 

Vissza a Főoldalra
A MESZK története

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara története

Törvényi meghatározottsága

A Magyar Országgyűlés által elfogadott 2003. évi LXXXIII. önálló szakdolgozói kamarai törvény értelmében, 2004. március 4-én megtartott alakuló küldöttközgyűlést követően megalakult a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (továbbiakban: MESZK).
A szakmai önkormányzat lehetővé tette, hogy az egyes szakmák gyakorlói közvetlenül és az általuk választott testületek, tisztségviselők útján demokratikusan – a törvények által meghatározott keretek között – önállóan intézzék szakmai ügyeiket, meghatározzák és a közérdekkel összhangban képviseljék szakmai, etikai, gazdasági és szociális érdekeiket, társadalmi súlyuknak, szellemi tőkéjüknek megfelelő mértékben hozzájáruljanak az egészségpolitika alakításához, egészségügyet érintő egyéb döntések meghozatalához, valamint a lakosság egészségügyi ellátásának javításához.
2007. május 31-én az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. immár közös törvény értelmében önkéntes alapon újra alakult köztestületünk 48 ezer önként csatlakozó szakdolgozóval. Az újra szerveződést követően még mindig a legnagyobb taglétszámmal rendelkező kamarák között maradt. 2011. április 1-én hatályba lépő 2011. évi XXIII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvényt jelentősen, több tekintetben is módosítja. Az ismételt kötelező kamarai tagság közel 100 ezer szakdolgozóval állt fel.

Felépítése

A kilenc főnyi Országos Elnökség munkáját a Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság mellett a Minőségügyi és Humánpolitikai Bizottság, az Oktatási Továbbképzési és Tudományos Bizottság, valamint az Etikai Kollégium segíti. A módosított törvény lényeges változásokat hozott az etikai eljárások rendjében, új helyzetet teremtett az etikai ítélkezés területén. Az új szabályok szerint zajló etikai eljárások okán átalakult az etikai eljárás lefolytatásának rendje, így kamarai tagok ellen folytatott eljárások első fokon kamaránk területi szervezeteinél, másodfokon pedig az országos szervezetnél zajlanak.
A MESZK területi szervezetei (20) önálló gazdálkodással bíró önálló jogi személyként működnek. Az országos szervezet fogja össze a területek tevékenységét, önálló költségvetéssel és gazdálkodással irányító és koordinációs szerepet tölt be. A köztestület országos irányításában fontos egyeztető szerepet kap a Területi Elnökök Tanácsa, valamint a 21 szakmai tagozatot összefogó Szakmai Tagozatvezetők Tanácsa. Tagozatok: Aneszteziológiai- és intenzív ápolási-, Asszisztensi-, Dietetikai-, Egészségügyi szervező, Felnőttápolási-, Gyermekápolási-, Gyógyászati segédeszköz gyártói és forgalmazói-, Gyógyszertári asszisztensi-, Gyógytorna-fizioterápia-, Képalkotó-diagnosztikai-, Közegészségügyi-járványügyi-, Közösségi, foglalkozás-egészségügyi, otthoni és hospice szakápolási-, Laboratóriumi diagnosztikai-, Mentésügyi-, Műtőszolgálati-, Pszichiátriai ápolási-, Sürgősségi ellátási-, Szociális szakterületi-, Szülésznői, Természetgyógyászati-, Védőnői országos szakmai tagozat.

Működése, feladatai

A MESZK kiemelt feladata továbbképzések, szakmai konferenciák szervezése megyei, regionális és országos szinten – önállóan, vagy más szakmai szervezetekkel együttműködve. Éves szinten 16-18 ezer szakdolgozó vesz részt programjainkon, mellyel köztestületünk aktív szerepet tölt be a szakdolgozóink szakmai fejlődésének rendszerében. További kiemelt feladatai közé tartozik az Országos Képzési Jegyzékében szereplő egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsga követelményeinek (közel 60 szakképesítés) kialakításában és szakmai vizsgájára a vizsgabizottsági tagok delegálása. Jelenleg szakmaterületünkön közel ezer vizsgabizottsági tagot tartunk nyilván, illetőleg készítünk fel vizsgáztatásra. Közreműködünk a kötelező szakmacsoportos továbbképzések elveinek meghatározásában, azok betartásának ellenőrzésében országos szinten, valamint a szabadon választható szakmacsoportos továbbképzések minősítésében és a programok megvalósításának ellenőrzésében, ezt közel 700 szakértő bevonásával végezzük.
2008-ban indult a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elektronikus továbbképző online oldalának működése. Az elmúlt több mint tíz évben mindegy 130 ezer kamarai tag tett sikeres vizsgát elektronikusan.
A MESZK véleményezési jogkörét gyakorolva több törvénytervezet, illetve rendeletmódosításról részletes javaslatot készített és készít az illetékes tárca számára. Aktívan veszünk részt a szakdolgozók élet és munkakörülményeit meghatározó egyeztetésekben, valamint a jogalkotási folyamatban.
A MESZK kiadványai a Hivatásunk kamarai magazin, mely 2006 óta és a Nővér című folyóirat, mely kiadói joga 2007. január 1-től a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarához került. A 32 évfolyamot megélt szakmai, tudományos lap „Az ápolás elmélete és gyakorlata” alcímet viseli, és a Magyar Ápolástudományi Társaság szakmai együttműködésével készül. A kiadvány évente 6 számmal jelenik meg, s jut el az előfizetőkhöz.
2006 év elején indult a Kamara internetes weboldala (www.meszk.hu), melynek látogatottsági száma évről-évre nő. A 2018-as évben havonta átlagosan 150 000 látogatás történik. Havi elektronikus hírlevelet küldünk 2009 április óta, immáron közel 75 ezer kamarai tagnak.

Nemzetközi kapcsolatai

A MESZK 2009 óta tagja a Foglalkozás-egészségügyi Ápolók Európai Szövetségnek (Federation of Occupational Health Nurses within the European Union, FOHNEU). A Szövetség 1993. március 21-én jött létre az Egyesült Királyságban. Alapvető céljai többek közt a foglalkozás-egészségügyi szakterületen dolgozó szakápolók összefogása, a foglalkozás-egészségügyi szakápolás nemzetközi szinten történő képviselete, az európai munkavállalók egészségének védelme és munkahelyi biztonságának megteremtése a szakápolás révén. A FOHNEU közreműködve a MESZK Országos szervezetével 2019-ben közel harminc ország részvételével Budapesten szervezet meg VII. Nemzetközi Konferenciáját. A FOHNEU elnöki feladatait 2016 óta Dr. Hirdi Henriett Éva, a MESZK alapellátásért felelős elnöke látja el.
Ugyancsak kiemelt kapcsolatot tartunk az Európai Transzkulturális Ápolási Egyesülettel (European Transcultural Nursing Association, ETNA). Az ETNA közreműködve a MESZK Országos szervezetével 2015-ben 25 ország részvételével Budapesten szervezet meg IV. Nemzetközi Konferenciáját. Az ETNA vezetésében Dr. Papp Katalin, a MESZK külkapcsolatokért felelős titkára vesz részt.
A MESZK 2013-tól hivatalos tagja lett az Ápolást Szabályzó Testületek Európai Szövetségének (European Council of Nursing Regulators, FEPI), mely szervezet 2015-ben nevet változtatott Európai Ápolási Tanácsra (European Nursing Council, ENC). A Szövetség 2004-ben alapították az Európában működő olyan testületek, kamarák részvételével, melyek feladat- és hatáskörébe tartozik a betegápolás szabályozása. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy olyan szakmai köztestületek, hatóságok vesznek részt a munkájában, amelyek nemzeti szinten végzik, vagy közreműködnek az ápolásügy szabályozásában, így például a képzések, továbbképzések tartalmi, formai követelményeinek meghatározásában, magában a képzésben és továbbképzésben, nyilvántartások vezetésében, etikai ügyek intézésében. Az ENC két alkalommal 2014-ben és 2019-ben tartotta éves közgyűlését Budapesten.
Köztestületünk további számos európai szervezettel áll kapcsolatban. Ezek közül kiemelkedő a Magyarországgal szomszédos országokban működő kamarákkal, szakmai szervezetekkel való kapcsolat. A Visegrádi Négyek országaival együttműködve kiemelkedőnek mondható a pszichiátriai és a szociális ellátás területén kibontakozó programjaink. Magyarország két alkalommal 2012-ben és 2016-ban adott otthont a Pszichiátriai Ápolók Visegrádi Négyek Pszichiátriai Ápolóinak Találkozójára. Ugyancsak jelentősnek mondható a Horvát, a Szlovák és a Szerb Ápolói Kamarával folyó kétoldalú együttműködéseink. Szoros kapcsolatot tartunk fenn az Európai Ápolási Egyesületek Szövetségével (European Federation of Nurses Associations, EFN).

Kiadványai

Állandó folyóiratai:

 • Hivatásunk című folyóirat, mely mind online, mind papír alapon is megjelenik évente 4 alkalommal. Alapítás éve 2016.
 • Nővér című tudományos szakmai folyóirat, amely online és print verzióban is megjelenik évente 6 alkalommal. Alapítás éve 1989
Időszaki kiadványai:
 • Pályaválasztás
 • Kamarai tájékoztató kiadvány.

CHAMBER OF HUNGARIAN HEALTH CARE PROFESSIONALS

Tasks and roles of the professional regulatory body in Hungary

The Chamber of Hungarian Health Care Professionals (CHHCP) was established in 2004. The professional advocacy group, which represents more than 100 000 health care professionals who hold mandatory membership, was reorganised taking a bottom-up approach, along the lines of 93 local and 20 regional chapters.
CHHCP was established to provide professional and ethical support for the individual paramedical fields as they evolve into professions in their own rights and to independently address the issues affecting the paramedical professions.
CHHCP was also established to determine and represent the professional, economic and social interests of paramedical professionals, and to contribute, commensurately with its role and weight in society, to the development of health policy and to raising the standards of healthcare provided to the population.
CHHCP performs its duties by performing the tasks and exercising the authority invested in it by law. Training courses and professional conferences are held on county, regional and on national levels – independently or in partnership with other organisations.
The Chamber currently has 21 professional chapters at national level. The Chamber plays a key role in the final exams of healthcare vocational training and in the supervision of further training for the continuous professional development of health care professionals.
Chamber regularly participated, as an invited guest, in professional committees overseen directly by the Minister of Health, and in the work of collegiate boards operating in the various professional fields.
Exercising its right of consultation, it has drawn up detailed recommendations regarding several draft laws and statutory amendments for the relevant government ministry. Besides this, it participates in the work of the Ethical Councils established at county and national level.
The establishment of the Chamber has raised the profile of issues concerning paramedical professionals and nurses in Hungary. CHHCP aims to operate effectively as a public body capable of engaging in useful dialogue with the Ministry of Health, municipalities, health care institutions, medical and nursing organizations at national and international level.

The NŐVÉR (NURSE) was first published in 1987 and is published 6 issues per year by the Chamber of the Hungarian Health Care Professionals. The NŐVÉR is a peer-reviewed scientific and educational nursing journal that publishes original articles with the aim of advancing and exchanging knowledge, skills and enabling readers to be informed about contemporary professional and research trends in the field of nursing and other health sciences. This Journal is a part of the CPD of Hungarian health care professionals. NŐVÉR indexed and abstracted in EBSCO CINAHL (The Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) Database. Another professional magazine named HIVATÁSUNK (OUR PROFESSION) was published in 2006 by the CHHCP.
vodafone tarifa

Kérjük tagjainkat, hogy nyilvántartott adataikat ellenőrizzék, és a hibás, vagy idejétmúlt adatokat javítsák!

Adatfrissítés

Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége
Kedvezmény-ajánló
Kérem várjon...
Kongresszusok listája
 • H
 • K
 • Sze
 • Cs
 • P
 • Szo
 • V
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 29
 • 30