social

Általános információk

Aneszteziológiai–intenzív ápolási

Örömünkre szolgál, hogy a MESZK honlapján az Aneszteziológiai-Intenzív Ápolás Országos Tagozata is bemutatkozhat. E honlap segítségével információt kívánunk továbbítani minden kedves tagtársunknak a tagozat tevékenységéről, elérhetőségéről, valamint megyei, illetve országos rendezvényeinkről.

Tagozatunk tagja lehet minden olyan, a területi szervezetnél nyilvántartott kamarai tag, aki a tagozatba felvételét kéri, és a tagozati tagság feltételeit teljesíti. (MESZK tv. 11§ 1.) Tagozatunk nagy lendülettel és nagy tervekkel kezd a munkának. A tagozatvezetők (országos, megyei) szakmai tudása és emberi kvalitása biztosítéka a magas szakmai szintű munkának.

Ez a munka csak akkor lesz igazán tökéletes, ha a kollégák megtisztelnek bennünket bizalmukkal. Elmondják szakmai, munkahelyi problémáikat, javaslataikat és észrevételeiket, mivel így tudunk valóban érdemi munkát végezni.

A tagozatunk megjelenésével, remélhetőleg még hangsúlyozottabban kerülnek előtérbe a szakdolgozóinkat és ápolóinkat érintő kérdések.

 

A tagozat legfőbb tevékenysége

A tagozat a MESZK törvényben meghatározott jogkörrel és kötelezettséggel végzi feladatát. A tagozatot közvetlenül érintő jogszabályok módosítások, előterjesztések véleményezése. A tagozathoz tartozó tagok, adott szakterületen végzett szakmai tevékenységének figyelemmel kisérése (MESZK tv. 11§2). A tagozathoz tartozó tagok részére tanácsadás, az érintett kérdésekben szakértők által jóváhagyott vélemény kialakítása és annak továbbítása az érintett kamarai döntéshozó testületekhez.

Egyetértési jogkör gyakorlása:

Az aneszteziológiai-intenzív terápiás tevékenység körébe tartozó egészségügyi szakképzések, valamint kötelező továbbképzések, vizsgáztatás követelményszintjének megállapításában, a szakdolgozók képzésével foglalkozó intézmények keretszámainak meghatározásában.

A aneszteziológiai-intenzív terápiás tevékenység gyakorlásához szükséges hatósági engedélyezés feltételrendszerének meghatározása.

 

Véleményezési jogkör gyakorlása:

Az aneszetziológiai-intenzív ápolás tagozat tagjainak az adott szakterületen végzett tevékenységét, illetve anyagi helyzetét közvetlenül befolyásoló, valamint az egészségügyet egyéb módon érintő jogszabályok tervezetei.

Az aneszteziológiai-intenzív terápiás tevékenységet felölelő szakterületek szervezeti és működési rendjét, az egészségügyi ellátás, illetve az egészségpolitika főbb fejlesztési irányait meghatározó állami, helyi önkormányzat döntések tervezetei terén.

Az aneszteziológiai-intenzív terápiás tevékenység alkalmasság tekintetében a szakdolgozói szakképesítéshez kötött tevékenység körében foglalkoztatott magasabb vezető, vezető megbízású szakdolgozó felmentése terén.

Részt vesz az Alapszabály keretei között az etikai eljárásban.

Egyéb a tagozathoz tartozó tagok szakmai tevékenységét elősegítő feladatok ellátása.

 

A tagozat munkájának célja

Az Aneszteziológiai-Intenzív Ápolás országos tagozat hatékonyan működő érdekképviseleti és szakmai köztestület legyen. Cél az intenzív és aneszteziológiai szakmában dolgozók szakmai érdekképviselete.

Az egészségügyi szakdolgozói, különösen az aneszteziológiai-intenzív terápiás tevékenység (aneszteziológiai asszisztens, aneszteziológiai szakasszisztens, egészségügyi szakasszisztens, intenzív terápiás szakasszisztens, intenzív betegellátó szakápoló, intenzív terápiás ápoló, intenzív terápiás szakasszisztens, intenzív terápiás szakápoló, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló, egészségügyi szakoktató, általános ápoló és általános asszisztens) általános és etikai szabályai mellett a speciális szakmai követelmények és érdekek megfogalmazása, ezek kamarán belüli képviselete.

Hírek

Tagozatvezető

Tagozat vezetősége

VÁLASZTÁS 2023