social

Általános információk

Asszisztensi

Az asszisztensi tagozathoz jelenleg 34 különböző szakképzettséggel rendelkező asszisztensi szakma tartozik.
Az asszisztensi tagozat tagja lehet minden olyan a területi szervezetnél nyilvántartott kamarai tag, aki a tagozatba felvételét kéri, és a tagozat tagsági feltételeit teljesíti.

Az asszisztensi tagozat legfőbb tevékenysége

Az egészségügyi szakdolgozói, különösen az asszisztensi tevékenységek általános és etikai szabályai mellett követelményeik és érdekeik megfogalmazása, valamint kamarán belüli, és kívüli képviselete.Az asszisztensi tagozatot közvetlenül érintő jogszabály-módosítások és előterjesztések véleményezése.
A tagozathoz tartozó tagok részére szakmai tanácsadás, szakmai vélemény kialakítása, és annak továbbítása az érintett kamarai döntéshozó testületekhez.A tagozathoz tartozó tagok asszisztensi tevékenységének figyelemmel kísérése.
Az asszisztensi tagozat tagjainak asszisztensi tevékenységeit, illetve anyagi helyzetét közvetlenül befolyásoló, valamint az egészségügyet egyéb módon érintő jogszabályok tervezetei.
Az asszisztensi tevékenységek szervezeti és működési rendjét, az egészségügyi ellátás, illetve az egészségpolitika főbb fejlesztési irányait meghatározó állami, helyi önkormányzati döntések tervezetei.
Részt vesz az Alapszabály keretei között az etikai eljárásban.
Egyéb a tagozathoz tartozó tagok asszisztensi tevékenységét elősegítő feladatok ellátása.

Tagozatvezető

Tagozat vezetősége