social

Rendkívüli

Választások 2023

Általános információk

Dietetikai

A tagozat tagja lehet minden olyan nyilvántartott kamarai tag, aki a tagozatba felvételét kéri, a tagozat tagsági feltételeit teljesíti és a szakmacsoport tagja: 16.1. diétás segédasszisztens, 16.2. Diétásnővér, 16.3. Dietetikus, 16.4. Dietetikus (BSc), 16.8. Okleveles Táplálkozástudományi szakember (MSc)

A MESZK Dietetikus tagozat struktúrája

 • Országos tagozatvezető,
 • Területi képviselő (megyei szinten)
 • Tagozati képviselő (helyi szinten)
 • Országos Küldött (2 fő)

 

A Dietetikus tagozat elvégzett feladatai

A MESZK fennállása óta, annak minden formációjában (kötelező tagság, nem kötelező tagság, most ismét kötelező…) minden a tagozat számára előírt és kért, valamint önként vállalt feladatot elvégzett. Részt vett minden tagozatot érintő véleményezésben, készített felmérést az ország fekvőbeteg ellátó intézményeiben dolgozó dietetikusok életkörülményeiről, rendezett pontszerző továbbképzést, amit az ország különböző területein is megtartott, támogatta a területeken rendezett szakmai továbbképzések és rendezvények létrejöttét. Az évenként esedékes tagozati küldöttgyűléseket megtartotta. A tagozatvezető az éves beszámolókat közzétette, MESZK vezetőségének is megküldte.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi szakmai irányelve a terápiás/klinikai dietetikus tevékenységeiről az alap- és szakellátásban. letöltés [pdf]

A Dietetikus tagozat további feladatai

A tagozat a szakmacsoport tagjainak szakmai követelményrendszer, és etikai szabályok szerint képviseli az érdekeit a kamarán belüli, és kívül.
A tagozat véleményezi a szakmacsoportot közvetlenül érintő jogszabály módosításokat, előterjesztéseket.
A tagozathoz tartozó tagok részére szakmai, jogi, etikai tanácsadásban segítséget nyújt.
Dietetikai szakmai tagozat véleményének kialakítása és annak továbbítása az érintett kamarai döntéshozó testületekhez.
A tagozathoz tartozó tagok szakmai tevékenységének figyelemmel kísérése.
Részt vesz az Alapszabály keretei között az etikai eljárásban. Kapcsolattartás a tagozat szerinti szakmai szervezettel, más tagozatok, szervezetek, Egészségügyi Minisztérium képviselőivel. Bizottságokban való részvétel. Társszakmákkal való együttműködés kialakítása. Konferenciákon való megjelenés.

El szeretnénk érni, hogy véleményezési jogkört gyakorolhassunk:

A tagok tevékenységét illetve anyagi helyzetét közvetlenül befolyásoló, valamint az egészségügyet egyéb módon érintő jogszabályok tervezete kapcsán. Az egészségügyi ellátás, illetve az egészségpolitika főbb fejlesztési irányait meghatározó állami, önkormányzati döntések tervezete kapcsán.

Tagozat céljai, elképzelései:

 • A fekvőbeteg intézetekben: dietetikusok számának és minimumfeltételeinek rendezése.
 • Alapellátásban, szakrendelőkben: a dietetikusok alkalmazása, finanszírozása.
 • Szakmai kompetenciák pontos megjelölése: diétás segédasszisztens, diétásnővér, dietetikus, dietetikus (BSc), okleveles táplálkozástudományi szakember (MSc).
 • Dietetikai dokumentáció egységesítése.
 • Évente többször továbbképzések szervezése dietetikusok valamint társszakmák – lehetőleg minden tagozat részére (gyermekkori elhízás, sporttáplálkozás, cukorbetegség kezelése, szív-ér rendszeri betegségek stb. témakörében).
 • Országos (2009) felmérés megismétlése a dietetikusok helyzetéről, a fekvőbeteg intézményekben kiterjesztve a járóbeteg szakrendelőkre, valamint magánrendelőkre.
 • A tagozathoz tartozó szakmacsoportok tagjainak segítése szakmai és etikai ügyekben információk adása a kamarával és szakmai továbbképzésekkel kapcsolatban.
 • A dietetikai szakmai minimumfeltételekről szóló törvény alkalmazásának feltérképezése és a jelenlegi problémák javításának csökkentése.
 • A kamarai tagoktól, küldöttektől érkező kérdések megbeszélése, a problémák megoldása.
 • az etikai kérdésekben megfelelő képviselet biztosítása.
 • A MESZK tevékenységéről, szakmai továbbképzésekről, tudományos ülésekről, és fontos konszenzusokkal kapcsolatos friss információk nyújtása.
 • A MESZK elnökségétől kapott anyagok, képzési, jogszabályi tervezetek megfelelő véleményezése.
 • Kapcsolattartás és együttműködés a hazai és nemzetközi szervezetekkel: Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ), Dietetikai Szakmai Kollégium, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ), Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (ENKK), The European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD), World Health Organization (WHO).
 • Együttműködi az élelmiszeripar fejlesztésében.
 • Erősíteni a szakmai tagozatban az összetartozását, együttműködést, csapat szellemet.
 • A szakmacsoportot érintő ügyek, kérdések, problémák önálló intézése.
 • A dietetikai tagozathoz szakmacsoportok tevékenységi körében az egészségügyi szakképzés, valamint kötelező szakmai továbbképzés követelményszintjének meghatározása.
 • A dietetikusi és szakmacsoportba tartozók gyakorlásához szükséges hatósági engedélyezés feltételrendszerének meghatározása.
 • Meghatározni és képviselni a dietetikusok, és a szakmacsoport, gazdasági és szociális érdekeit, jobbá tenni a munka és életkörülményeket, emelni a szakma presztízsét.

Tagozatvezető

Tagozat vezetősége