social

Általános információk

Felnőttápolási

A MESZK Országos Szervezete és Szakmai Tagozatai

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozó Kamaráról szóló 2003. évi LXXXIII. tv. felhatalmazása alapján megalakult, majd az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény (továbbiakban: Ekt.) alapján átalakult Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) megteremtette az egészségügyi szakdolgozók számára a szakmai önkormányzatiság kereteit. [MESZK Alapszabály -továbbiakban ASZ-, Hatályos: 2023.04.27.-től.]

A MESZK törvényben meghatározott feladatait a helyi szervezetek, területi szervezetek, szakmai tagozatok, valamint az országos szervezet útján látja el. [ASZ.; 58.)]

Az Országos Szervezet a MESZK országos képviseleti és ügyintéző testületeiből, valamint az Országos Hivatalból (továbbiakban: OH), a MESZK Szakképzési, Oktatási és Továbbképzési Igazgatóságból (továbbiakban: SZOTI) és az Országos Titkárságból (továbbiakban: Titkárság) áll. [ASZ.; 59.)]

Az Országos Szervezet jogi személy. [ASZ.; 60.)]

A MESZK legfőbb képviseleti szerve az Országos Küldöttközgyűlés. [ASZ.; 61.)]

 

Az Országos Szakmai Tagozatok Vezetői a MESZK Országos Tisztségviselői. [ASZ.; 87.)]

A MESZK Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat képviseletét a MESZK Országos Küldöttgyűlésében a MESZK Országos Tisztségviselőjeként megválasztott Országos Tagozatvezető tanácsakozási joggal, illetőleg az Országos Tagozati Választmányi Gyűlés által megválasztott 2 fő Országos Tagozati Küldött – szavazati joggal – látja el.

Amennyiben az Országos Tagozatvezető Országos Tagozati Küldöttként is megválasztásra kerül, tanácskozási és szavazati joggal egyaránt képviselheti Tagozatának érdekeit a MESZK Országos Küldöttgyűlésében.

 

A MESZK Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat tagsága

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarán belül 21 országos szakmai tagozat jött létre, melyek közül a legmagasabb tagozati létszám az Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat viszonylatában regisztrált.

A MESZK Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozata (és valamennyi szakmai tagozata) kizárólag országos szinten működik.

Az Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarán belül a felnőttápolás szakterületén egészségügyi tevékenységet végző kamarai tagok speciális szakmai tevékenységének elősegítésére és szakmai érdekeinek képviseletére létrehozott, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szerve. [ASZ;230.)]

A Szakmai Tagozat tagja lehet minden olyan – a MESZK Területi Szervezeteinél nyilvántartott – kamarai tag, aki a szakmai tagozatba felvételét kéri, és a tagozat tagsági feltételeit teljesíti.

Ugyanazon kamarai tag, egyidejűleg egy szakmai tagozat tagja lehet.

Több szakdolgozói szakképesítéssel rendelkező személy azon tagozatba kérheti a felvételét, amely szakképesítésnek megfelelő szakdolgozói tevékenységet ténylegesen végez. (ASZ; 237. -239.)

A tagozati tagság képesítés szerinti besorolásának lehetőségeit a Szakmai Tagozatok Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) 1. számú melléklete-, valamint a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) Tagfelvételi Kérelem nyomtatványán szereplő, „A MESZK szakmai tagozataiba sorolható szakképesítések jegyzéke” tartalmazza.

A MESZK Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat tagja lehet, aki kamarai tagsági viszonyt létesítve az alábbi, 1. számú táblázatban rögzített szakképesítések valamelyikével rendelkezik, és a felnőttápolás területén tevékenykedik:

 

1.számú táblázat: A MESZK Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozatába sorolható szakképesítések jegyzéke

Kivonat a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) „Tagfelvételi Kérelem” 5. oldaláról

MESZK Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat

–      Akut betegellátó szakápoló

–      Alapápolási munkatárs (4)

–      Alapellátási közösségi szakápoló (55)

–      Általános (rendelőintézeti) asszisztens, csecsemő- és gyermekgondozó

–      Általános ápolási és egészségügyi asszisztens (52)

–      Általános ápolási és egészségügyi asszisztens (09134008)

–      Általános ápoló

–      Általános ápoló (5)

–      Általános ápoló és általános asszisztens

–      Általános asszisztens (52)

–      Általános betegápoló

–      Általános rendelőintézeti asszisztens

–      Ápolási asszisztens (31)

–      Ápolási asszisztens (32)

–      Ápolási asszisztens (33)

–      Ápoló (54)

–      Ápoló (55)

–      Ápoló (BSc)

–      Ápoló (főiskolai – BSc)

–      Ápoló (főiskolai végzettség)

–      Ápoló és betegellátó (ápoló szakirány) (BSc)

–      Bőr-, nemibeteg gondozó

–      Diabetológiai szakápoló (54)

–      Diabetológiai szakápoló (klinikai szakápoló) (54)

–      Diabetológiai szakápoló és edukátor (09135005)

–      Diabetológiai szakápoló és edukátor (55)

–      Diplomás ápoló

–      Egészségfejlesztési segítő (09153005)

–      Egészségfejlesztési segítő (32)

–      Egészségügyi asszisztens – Kardiológiai és angiológiai asszisztens (5)

–      Egészségügyi asszisztens – Klinikai neurofiziológiai asszisztens (5)

–      Egészségügyi asszisztens (52)

–      Egészségügyi asszisztens (54)

–      Egészségügyi gyakorlatvezető (54)

–      Egészségügyi gyakorlatvezető (55)

–      Egészségügyi gyakorlatvezető (71)

–      Egészségügyi gyermekotthoni gondozó

–      Egészségügyi menedzser (54)

–      Egészségügyi menedzser (felsőfokú)

–      Egészségügyi operátor (52)

–      Egészségügyi operátor (54)

–      Egészségügyi projektmenedzser

–      Egészségügyi szakmenedzser

–      Egészségügyi szakoktató

–      Egészségügyi szaktanár (egyetemi végzettség)

–      Egészségügyi szervező (BSc)

–      Egészségügyi tanár

–      Egyetemi okleveles ápoló

–      EKG asszisztens

–      Felnőtt haematológiai szakápoló

–      Felnőtt szakápoló

–      Foglalkozásegészségügyi szakápoló (54)

–      Foglalkozás-egészségügyi szakápoló (54)

–      Foglalkozásegészségügyi szakápoló (55)

–      Geriátriai és krónikus beteg szakápoló (55)

–      Geriátriai szakápoló

–      Geriátriai szakápoló (54)

–      Geriátriai szakápoló (klinikai szakápoló) (54)

–      Gyakorló ápoló (5)

–      Gyakorló ápoló (52)

–      Gyakorló ápoló (54)

–      Hang-, beszéd- és nyelésterapeuta (BSc)

–      Hospice szakápoló (54)

–      Hospice szakápoló (55)

–      Hospice szakápoló és koordinátor (klinikai szakápoló) (54)

–      Ideg-elme ápoló

–      Intézetvezető

–      Kórházvezető ápoló

–      Körzeti ápoló

–      Körzeti közösségi szakápoló (54)

–      Körzeti-közösségi szakápoló (klinikai szakápoló) (54)

–      Légzésfunkciós asszisztens

–      Légzésfunkciós és sportegészségügyi asszisztens

–      Légzőszervi szakápoló (54)

–      Légzőszervi szakápoló (55)

–      Nefrológiai szakápoló

–      Nefrológiai szakápoló (54)

–      Nefrológiai szakápoló (55)

–      Nefrológiai szakápoló (klinikai szakápoló) (54)

–      Okleveles ápoló (egyetemi végzettség)

–      Okleveles ápoló (geriátriai szakápoló specializáció) (MSc)

–      Okleveles ápoló (MSc)

–      Okleveles ápoló (sürgősségi szakápoló specializáció) (MSc)

–      Okleveles egészségpszichológus (MSc)

–      Okleveles egészségügyi menedzser (MSc)

–      Okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló – geriátriai szakápoló specializáció (MSc)

–      Okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló – sürgősségi szakápoló specializáció (MSc)

–      Okleveles rehabilitációs szakember (MSc)

–      Onkológiai szakápoló

–      Onkológiai szakápoló (54)

–      Onkológiai szakápoló (55)

–      Onkológiai szakápoló (klinikai szakápoló) (54)

–      Osztályvezető ápoló

–      Osztályvezető ápoló/asszisztens

–      Pulmonológiai szakápoló

–      Segédápoló (felnőtt)

 

 

A SZAKMAI TAGOZATOK ÁLTALÁNOS KÉPVISELETE

A megválasztott Területi –, illetve Országos Általános Alelnök a szakmai tagozatokat az MESZK Területi Elnökségében, illetve a MESZK Országos Elnökségében képviseli.

A MESZK Országos Általános Alelnök figyelemmel kíséri és koordinálja az Országos Szakmai Tagozatok munkáját, [ASZ.; 91.) a.)]

 

A Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat képviselete és működése

A MESZK Országos Elnökség feladata és hatásköre szerint a MESZK feladatkörében meghatározott véleményezési jog gyakorlása az érintett szakmai tagozat bevonásával történik. [ASZ.; 77.) a.c.)]

A MESZK Országos Elnökség ülésein a MESZK Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat Vezetője – illetve valamennyi tagozat vezetője – meghívás alapján részt vehet.

Az MESZK Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat Vezetőjét minden olyan esetben meg kell hívni, amikor Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozatot érintő ügyet tárgyal az Országos Elnökség. [ASZ.; 81.)]

A MESZK Országos Elnökség feladat és hatáskörébe tartozik a Szakmai Tagozatvezetők Tanácsának (továbbiakban: SZTT) összehívása [ASZ.; 77.)] a.k.),  és az SZTT ülések vezetése [ASZ.;  91.) b.)]

 

Szakmai Tagozatvezetők Tanácsa (továbbiakban: SZTT):

A SZTT a MESZK Szakmai Tanácsadó Testülete, amelynek tagja minden Országos Tagozatvezető szavazati joggal.

Az Országos Tagozatvezetőt akadályoztatása esetén az Országos Tagozatvezető-helyettes, illetve az Országos Tagozatvezető által írásban megbízott Tagozati Tanácsadó Testületi Tagja képviseli, aki az ülésen szavazati joggal bír. [ASZ; 131.)]

 

A Szakmai Tagozatvezetők Tanácsának (SZTT) feladatai

Elkészíti éves munkatervét, és a feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetés kialakításának szempontjait.

A szakmai tagozatokra vonatkozóan javaslatot tesz:

 • a Szakmai Vizsgabizottsági delegálás rendjére,
 • szakmai továbbképzések ellenőrzési szempontjaira és operatív megvalósítására,
 • a szabadon választható továbbképzések szervezésére.

Az Országos Elnökség által az SZTT elé hozott ügyekben véleményt nyilvánít és javaslatot tesz.

Előkészíti az Országos Elnökség éves beszámolójában a szakmai tagozatok működésre vonatkozó fejezetet. [ASZ;132. a.-d.)]:

 

A Szakmai Tagozatvezetők Tanácsának (SZTT) működése

Szükség szerint, de legalább három havonta ülésezik;

Üléseit az Országos Elnökség készíti elő-, hívja össze-, és a MESZK Általános Alelnöke vezeti, aki akadályoztatása esetén maga dönt a helyettesítéséről.

AZ SZTT Ülésein részt vehetnek:

 • Szavazati joggal az Országos Szakmai Tagozatok Vezetői, a MESZK Elnöke és Általános Alelnöke;
 • Tanácskozási joggal az Országos Elnökség (OE) tagjai, a Felügyelő Bizottság (FB) és az Országos Etikai Bizottság (OEB) elnöke, továbbá az Országos Hivatal (OH) vezetője, meghívás alapján valamennyi bizottság elnöke.

Az Ülés – indokolt esetben – elektronikus hírközlési eszköz útján is megtartható. Az elektronikus hírközlési eszköz útján történő ülések lebonyolítására vonatkozó részletes szabályokat az SZTT Ügyrendje tartalmazza. [ASZ;133. a.-d.)]:

 

A MESZK Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat TAGSÁGI LÉTSZÁMA

A MESZK Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat tagjainak létszáma 2023. 09. 28.-án a MESZK Országos Hivatal adatbázisa alapján 39.640 fő.

A MESZK Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat országos-, valamint Vármegyei Területi Szervezetekben regisztrált tagozati létszámát az 1. számú ábra mutatja.

1. számú ábra: A MESZK Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat vármegyei és országos taglétszáma (Forrás: MESZK Országos Hivatal, 2023.09.28.)

 

A Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozathoz tartozó Területi Tagozati Képviselők megválasztása a Területi Küldöttgyűlésen történik az Alapszabály 235. c.) pontja szerinti számítás alapján.

A meghivatkozott Alapszabályi pont értelmében a 15001 fő feletti országos tagozat esetén, (a Területi Szervezetben és az Országos Hivatalban nyilvántartott területi tagozati létszám alapján) a Területi Küldöttgyűlés során 500 tagonként 1 fő Területi Tagozati Képviselőt kell választani.

A megválasztott Területi Tagozati Képviselők valamennyi Területi (Vármegyei) Szervezet felnőttápolás területén tevékenykedő tagját együttesen képviselve – az Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat Választmányi Gyűlését alkotják.

 

A MESZK Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat VÁLASZTMÁNYI GYŰLÉSE

A Választmányi Gyűlés a Területi Küldöttgyűlés által megválasztott, az adott szakmai tagozathoz tartozó Területi Tagozati Képviselőkből áll.

A Választmányi Gyűlést a MESZK Országos Elnöke hívja össze.

A MESZK Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozata az Országos Küldöttközgyűlésbe delegálási joggal rendelkezik.

A MESZK Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozatot az Országos Küldöttközgyűlésben az Országos Tagozati Választmányi Gyűlés (továbbiakban: Választmányi Gyűlés) által megválasztott 2 fő Országos Tagozati Küldött képviseli. [ASZ; 231.)]

A Választmányi Gyűlés feladata az Országos Szakmai Tagozatvezető, a Szakmai Tagozatvezető-helyettes, valamint a szakmai tagozat által az Országos Küldöttközgyűlésbe delegált 2 fő Országos Tagozati Küldött megválasztása. [ASZ; 232.)]

A Választmányi Gyűlés határozatképes, ha a Területi Tagozati Képviselők több, mint 50%-a jelen van. Határozatképtelenség esetén a Választmányi Gyűlést a határozatképtelen Választmányi Gyűlést követő 30 napon belüli időpontra változatlan napirenddel újra össze kell hívni. A megismételt Választmányi Gyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak legalább egynegyede jelen van. [ASZ; 233.)]

A Választmányi Gyűlésre szóló meghívókat a Választmányi Gyűlés napját legalább 8 nappal megelőzően a Tagozati Képviselők részére írásban, postai úton vagy elektronikusan, igazolható módon kell megküldeni.

A Választmányi Gyűlés működésére a MESZK Választási Szabályai irányadóak. [ASZ; 234.)]

Országos Tagozatvezetőnek, Tagozatvezető-helyettesnek jelölhető és választható minden olyan kamarai tag, aki az adott tagozat tagja.

Az Országos Tagozati Küldöttek (tagozatonként 2 fő) kizárólag a Területi Tagozati Képviselők közül jelölhetők és választhatók.

A Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat Országos Tagozatvezetőjének-, Tagozatvezető-helyettesének-, valamint Országos Tagozati Küldötteinek megválasztására a Választmányi Gyűlésén kerül sor, melyet a MESZK hatályos Alapszabálya és Választási Szabályzata szerint kell lebonyolítani.

 

A MESZK Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat Tanácsadó Testülete (OSZTTT)

Az Országos Szakmai Tagozatok Tanácsadó Testületet működtetnek (továbbiakban: OSZTTT). Az Országos Szakmai Tagozatok Tanácsadó Testület tagjai: a 210 fő pályázat útján bekerülő tag, valamint az Országos Tagozatvezető, az Országos Tagozatvezető-helyettes és a 2 fő országos tagozati küldött.

A testület pályázat útján bekerülő tagjai – az Országos Tagozatvezető javaslatára, az Országos Elnökség felkérésére – kerülnek megválasztásra. A pályáztatás feltételeit és rendjét az Országos Elnökség Szabályzatban határozza meg.

Az Országos Szakmai Tagozat működését és feladatkörét érintő Alapszabály-módosítás előtt ki kell kérni az érintett Országos Szakmai Tagozati Tanácsadó Testület véleményét, melyet az Országos Tagozatvezető képvisel. [ASZ; 240.-242)]

 

A MESZK  Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat feladatai

 • Az egészségügyi szakdolgozói tevékenység általános szakmai és etikai szabályai mellett, az egyes szakmai tagozatok által képviselt szakterületek speciális szakmai követelményeinek és érdekeinek megfogalmazása és kamarán belüli, kívüli képviselete.
 • Az Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozatot közvetlenül érintő jogszabályok, előterjesztések véleményezése, jogszabály – módosító javaslatok beterjesztése az Országos Elnökség felé.
 • Az Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozathoz tartozó tagok részére speciális,- a szakmai tagozatot közvetlenül érintő – kérdésekben szakmai tanácsadás, szakmai vélemény kialakítása, illetve annak továbbítása az érintett kamarai döntéshozó testületekhez.
 • Kapcsolattartás a szakmai tagozat szerinti szakterület képviselőivel, a MESZK Szakképzési, Oktatási és Továbbképzési Igazgatóságával (SZOTI-val) és a MESZK Oktatási, Továbbképzési és Tudományos Bizottságával (OTTB-vel ).
 • A Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozathoz tartozó szakmai tevékenység figyelemmel kísérése.
 • Egyéb, a szakmai tagozathoz tartozó tagok szakmai tevékenységét elősegítő feladatok ellátása, továbbképzések szervezése, javaslata a kötelező továbbképzések témáinak kialakításában, elektronikus továbbképzések tematikájának kidolgozása, szakmai minősítési munkákban való közreműködés.
 • Az Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat közreműködik a MESZK Országos Szervezete által alapított szakmai díj felterjesztésében, javaslatot tesz a szakmai tagozaton belül kiemelkedő tevékenységet végző személy szakmai díjazására.
 • Az Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat a MESZK Szakképzési, Oktatási és Továbbképzési Igazgatóságával (SZOTI) és a MESZK Oktatási, Továbbképzési és Tudományos Bizottságával (továbbiakban: OTTB) együttműködve kidolgozza a továbbképzés ellenőrzésének szempontjait és módszerét. (ASZ;125.b.) (ASZ;147.h.)
 • A SZOTI és az OTTB Alapszabályban rögzített feladatainak ellátását tekintve minden esetben a szakmai tagozatokkal egyeztet, a szakmai tagozatok véleményének figyelembevételével fogalmazza meg álláspontját. (ASZ;125.e.) (ASZ;147.j.)
 • Az Szakmai Tagozatvezetők Tanácsadó Testülete (SZTT) által elfogadott Tagozati SZMSZ határozza meg az Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat – és valamennyi tagozat- működését.
 • Az Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat saját szakterületén – véleményezési joga alapján kialakított- szakmai álláspontját a MESZK állásfoglalásában megjelölni, illetve képviselni köteles.
 • Az Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat véleményezési jogának gyakorlása során köteles figyelembe venni a MESZK véleményezési rendjét különös tekintettel a határidőkre.
 • Több érintett szakmai tagozat egymástól eltérő véleménye esetén a MESZK Országos Általános Alelnöke, vagy az általa kijelölt tisztségviselők az érintett országos szakmai tagozatok vezetőivel egyeztetnek, és ezután alakítják ki állásfoglalásukat. [ASZ; 243-247.)]

Hírek

Tagozatvezető

Tagozat vezetősége

VÁLASZTÁS 2023