social

Általános információk

Közegészségügyi-Járványügyi

A MESZK szervezése során, a közegészségügy területén tevékenykedő szakmai szervezetek bevonásával, és a kamara létrehozásában elkötelezett tagtársak segítségével alakult meg kilenc területi szervezetnél, majd országosan is a közegészségügyi-járványügyi tagozat.
Az új kamarai törvény által kikényszerített újraszervezés során a tagozat létszáma kis mértékben csökkent, de tizenhét területi szervezetnél képviseltetjük magunkat.
A tagozat tagjai, bár a legkülönfélébb helyeken dolgoznak – egészségőr-fertőtlenítő, egészségügyi gázmester, egészségügyi kártevőirtó szakmunkás, epidemiológiai szakápoló, közegészségügyi-járványügyi ellenőr, közegészségügyi-járványügyi felügyelő – elsősorban a prevenció, a megelőzés területén szolgálják a népegészségügyet, de fontos szerepet töltenek be az esetlegesen kialakuló járványos megbetegedések felszámolásában is.
A jelenlegi tagság meghatározó részét az egészségügyi gázmesterek alkotják, de az újjáalakulás során örvendetesen nőtt a kórház-higiénikusok létszáma.

Közegészségügyi-járványügyi tagozat legfontosabb céljai, feladatai, tevékenységei

A MESZK és a tagozat működésének tudatosítása, a kapcsolatok felvétele, megerősítése az érintett minisztériumokkal, szakmai kamarákkal és a szakmai szervezetekkel.
Feladatának tekinti a tagozathoz tartozó szakdolgozók szakképzésének, vizsgáztatásának, kötelező szakmai továbbképzésének, fejlesztését, a szakmai követelményeknek és érdekeknek megfogalmazását, képviseletét.
Kezdeményezi az illetékes hatóságoknál a tagozathoz tartozó szakdolgozók tevékenységének gyakorlásához szükséges hatósági engedélyezés feltételrendszerének felülvizsgálatát, és szükség szerint újbóli meghatározását.
Tagozatunk folyamatosan részt vett a tagozatot érintő jogszabálytervezetek véleményezésben.
Véleményezni kívánja a szakmai tagozatot közvetlenül érintő jogszabályokat, és előterjesztéseket.
Javaslatot kíván kidolgozni és előterjeszteni a tagozatot érintő egyes jogszabályok harmonizációjára.
Kezdettől fogva részt veszünk az NSZI, és az ETI szakmafejlesztési tevékenységében a higiénés szakmacsoport területén.
Az országos tagozat a megválasztott tagozatvezető és a küldöttek munkájának segítésére operatív szakmai bizottságokat szervez, a tagozatot alkotó szakmák megfelelő képviselésére.
A tagozat konkrét céljainak, feladatainak meghatározására, a területi tagozatoktól bekéri terveiket, elképzeléseiket a kamarai elvárásaikról, céljaikról, az általuk megvalósítandó feladatokról.

Hírek

Tagozatvezető

Tagozat vezetősége

VÁLASZTÁS 2023