social

Általános információk

Közösségi,foglalkozás-egészségügyi,otthoni és hospice szakápolási

A szakmai tagozatba való bejelentkezés a munkavégzés szerint illetékes területi szervezeteken keresztül történik. A jelenlegi rendelkezések szerint, amelyeket a MESZK létrehozásáról szóló törvény (a 2003. évi LXXXIII. Tv.) is tartalmaz, abba (csak egybe) a szakmai tagozatba kell jelentkezniük a szakdolgozóknak, amely szakképesítésnek megfelelő szakdolgozói tevékenységet ténylegesen végez (10.§ (3) bek.)

A tagozati tagság feltételei: A közösségi- és hospice szakápolói tagozat tagja lehet minden olyan, a területi szervezetnél nyilvántartott kamarai tag, aki a tagozatba felvételét kéri, a tagozati tagság feltételeit teljesíti /meszktv. 11.§ (1)/ és az egészségügy alábbi szakterületein, az ott megfelelő egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik:

 • háziorvosi praxis (felnőtt- és gyermekorvosi praxis egyaránt),
 • orvosi ügyleti alapellátás,
 • otthoni szakápolási szolgálat,
 • foglalkozás-egészségügyi szolgálat,
 • hospice ellátás.

A MESZK Alapszabálya a tagozati besorolásról úgy rendelkezik, hogy a Közösségi- és hospice szakápolói tagozatokba az alábbi szakképesítéssel rendelkező szakdolgozók jelentkezhetnek be:
körzeti ápoló, körzeti-közösségi szakápoló (klinikai szakápoló) (54), üzemi ápoló, foglakozás-egészségügyi szakápoló (54), hospice szakápoló és koordinátor (klinikai szakápoló) (54), diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló, egészségügyi szakoktató, ápoló (54), általános ápoló és általános asszisztens

A tagozat legfőbb tevékenysége

 • az egészségügyi szakdolgozói tevékenység általános szakmai és etikai szabályai mellett az egyes tagozatok által képviselt szakterületek speciális szakmai követelményeinek és érdekeinek megfogalmazása és kamarán belüli képviselete,
 • a szakmai tagozatokat közvetlenül érintő jogszabályok, előterjesztések véleményezése,
 • a tagozathoz tartozó tagok részére speciális, az adott tagozatot közvetlenül érintő kérdésekben szakmai tanácsadás, szakmai vélemény kialakítása, és annak továbbítása az érintett kamarai döntéshozó testületekhez,
 • kapcsolattartás a tagozat szerinti szakterület képviselőivel, a tagozathoz tartozó tagok szakmai tevékenységének figyelemmel kísérése,
 • az Alapszabályban meghatározott egyetértési és véleményezési jogkör gyakorlása
 • illetékességi területüknek megfelelően, a 9. § (5) bekezdésének keretei között részvétel az e tárgykör szerinti etikai eljárásban,
 • egyéb, a tagozathoz tartozó tagok szakmai tevékenységét elősegítő – Alapszabályban rögzített – feladatok ellátása.

 

A tagozat munkájának célja

Az ide tartozó szakterületeken a szakmai érdekképviselet biztosítása, ezzel együtt a szakma színvonalának emelése, a szakdolgozói presztízs növelése.
Az alapellátásban dolgozó kollégáknak lehetőséget szeretnénk biztosítani, hogy csatlakozhassanak egy olyan szakmai köztestülethez, mely lehetőséget nyújt számukra az eddig felhalmozódott problémák lépcsőzetes megoldására. Mindehhez természetesen szükség van a tagok aktivitására, a megfelelő információs csatornák kiépítésére és a közös álláspont kialakítására. Célunk még az ezeken a szakterülteken igen szétszórtan és különböző feltételek mellett dolgozó kollégák részére biztosítani a valahová tartozás érzését, a közösen végzett szakmai fejlesztésekben való részvétel lehetőségét. Meg szeretnénk találni azokat a tagokat, akik ebben a munkában szívesen részt vennének, vagy csak egyszerűen megoldásra váró problémáik vannak.
A lehetőségekhez képest szeretnénk országosan egységessé tenni a szakma gyakorlásának feltételeit, az elismertségüket és a szakmai fejlődési lehetőségeiket.
Munkánkat szeretnénk más, ezeken a területeken illetékes szakmai érdekvédelmi szervezetekkel összehangolni, közösen végezni.

Tagozatvezető

Tagozat vezetősége