social

Általános információk

Laboratóriumi diagnosztikai

A MESZK-ben területi és országos szinten in vitro laboratóriumi diagnosztikai tagozat működik. A tagozati tagság képesítés szerinti besorolását az Alapszabály tartalmazza. Tagozat az ország 20 területén alakult meg és működik. A tagozat tagjai az országban működő kórházi, rendelőintézeti, egyetemi, mikrobiológiai, patológiai, országos intézetekben, és a vérellátókban, laboratóriumokban dolgozó analitikusok, szakasszisztensek, asszisztensek.
A területi tagozatot a tagozatvezető és a tagozatvezető helyettes irányítja. Az országos tagozat tisztségviselői:
az országos tagozatvezető, aki a MESZK országos elnökségében képviseli a tagozatot, országos tagozatvezető helyettesek (kettő), országos tagozati titkár.

A tagozat tevékenysége

Az in vitro laboratóriumi diagnosztikai tagozat az azonos szakterületen (laboratóriumokban) egészségügyi munkát végző kamarai tagok speciális, in vitro laboratóriumi diagnosztikai tevékenységének, érdekeinek képviseletét hivatott elősegíteni.
A tagozathoz tartozó tagok tevékenységének figyelemmel kísérése, segítése, tanácsadás részükre, illetve vélemény kialakítása és annak továbbítása az érintett kamarai döntéshozó testületekhez.

A tagozat munkájának célja

Az in vitro laboratóriumi diagnosztikai tagozatnak országosan kb. 5000 regisztrált tagja van. Tagjaink különböző speciális munkaterületeken dolgoznak (klinikai laborok, patológia, citológia, izotóplaborok, vérellátás, mikrobiológia és az ÁNTSZ különböző szakterületei).
Az országos tagozatvezető szoros kapcsolatot tart a területi vezetőkkel, a szakma területén működő különböző egyesületekkel (Magyar Orvosi Laboratóriumi Szakdolgozók Egyesülete, Patológus Asszisztensek Magyarországi Egyesülete, Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság, a Magyar Haematológiai és Transzfúziós Társaság stb.), hogy a tagság munkakörülményeit, munkahelyi problémáit jobban megismerje, és még hatékonyabban tudjon segítséget nyújtani.

Hírek

Tagozatvezető

Tagozat vezetősége

VÁLASZTÁS 2023