social

Rendkívüli

Országos Tisztségviselői Választás - Ideiglenes Választási Eredmények

Az Országos Tisztségviselői Választás ideiglenes választási eredményei megtekinthetőek honlapunkon. További információkért kövessék honlapunkat!

Általános információk

Mentésügyi

Az országos elnökségben a MESZK mentésügyi tagozatát a 2004. november 18-án megtartott országos taggyűlés határozata alapján az országos tagozatvezető képviseli.

MESZK mentésügyi tagozat struktúrája:

  • Országos Tagozatvezető
  • Tagozatvezető-helyettes

A mentésügyi tagozat tagjai elsősorban mentőápolók és mentőtisztek, de tagja lehet minden olyan, a területi szervezetnél nyilvántartott kamarai tag, aki a tagozatba felvételét kéri és a tagozat tagsági feltételeit teljesíti. Ugyanazon kamarai tag, egyidejűleg csak egy szakmai tagozat tagja lehet.

A tevékenységhez szükséges:
Képzettséget igazoló dokumentumok. Működési nyilvántartás. MESZK tagság. A szinten tartó és új ismereteket adó továbbképzésen való rendszeres részvétel.

A mentésügyi tagozat legfőbb tevékenysége

Véleményezési jogkör gyakorlása:
A mentőápolói és mentőtiszti követelmények és érdekek megfogalmazása, azok kamarán belüli és kívüli képviselete.
A mentésügyi tagozatot közvetlenül érintő jogszabály-módosítások, előterjesztések véleményezése.
A tagok részére szakmai tanácsadás, szakmai vélemény kialakítása és annak továbbítása az érintett kamarai döntéshozó testületekhez.
A tagok szakmai tevékenységének figyelemmel kísérése. Helyi ÁNTSZ és az egészségügy ellátási területén működő szakdolgozóink közötti szerződések, működési engedélyek kiadhatóságának elősegítése.
A tagozat tagjainak szakmai tevékenységét ill. anyagi helyzetét közvetlenül befolyásoló, valamint az egészségügyet egyéb módon érintő jogszabályok tervezeteinek véleményezése.

Egyetértési jogkör gyakorlása:
Ajánlásban meghatározza az egyes, térítési díj megfizetéséhez köthető szakdolgozói szolgáltatások díjtételeit. Ajánlásokat ad a szabadfoglalkozás keretében ellátott, egyes szakdolgozói szolgáltatások díjtételeinek alsó határaira.
Részt vesz illetékességi területüknek megfelelően, az Alapszabály keretei között az e tárgykör szerinti etikai eljárásban.
Egyéb, a tagozathoz tartozó tagok szakmai tevékenységét elősegítő feladatok ellátása.
Feladatkörében együttműködik az egészségügy területén működő más szakmai tagozatokkal.
Felkérésre – kijelölt szerve útján – szakértőként vesz részt a szakképesítéshez kötött egészségügyi szakdolgozói tevékenységek végzésével járó egészségügyi szolgáltatások minőségi ellenőrzésében.

Egyéb:
Kapcsolattartás más tagozatokkal, szervezetekkel. Társszakmákkal való együttműködés kialakítása. Konferenciákon történő részvétel.

Mentésügyi tagozat munkájának célja

Szakdolgozóink nyugdíj korkedvezmény-jogosultságának elismertetése
Szakdolgozóink nyugdíj korkedvezmény-jogosultságának elismertetése
A tagozat szakdolgozóinak szakmai, etikai segítése.
A tagozatot érintő ügyek önálló intézése.
Meghatározni és képviselni szakdolgozóink gazdasági és szociális érdekeit.
Elősegíteni az egészségügyi politika főbb fejlesztési irányait meghatározó állami, helyi önkormányzati döntések tervezeteit, ezzel a lakosság egészségügyi ellátásának javítását.

Tagozatvezető

Tagozat vezetősége

VÁLASZTÁS 2023