social

Általános információk

Pszichiátriai ápolási

Pszichiátriai Ápolás Tagozat feladatai legfontosabb céljai, tevékenységei

Az egészségügyi hivatás gyakorlásával és az egészségügyi tevékenységgel összefüggő kérdésekben képviseli és védi a Pszichiátriai ápolás területén tevékenykedő kamrai tagok érdekeit és jogait.

Az egészségügyi szakdolgozói tevékenység általános szakmai és etikai szabályai mellett megfogalmazza a Pszichiátriai Ápolás Szakmai Tagozat által képviselt szakterületek speciális szakmai követelményeit és érdekeit, valamint a kamarán belül és kívül is képviseli azokat. Részt vesz a szakmai tagozatot közvetlenül érintő jogszabályok, előterjesztések véleményezésében. A tagozathoz tartozó tagok részére speciális, a tagozatot közvetlenül érintő kérdésekben szakmai tanácsadást nyújt, szakmai véleményt alakít ki, és azt továbbítja az érintett kamarai döntéshozó testületekhez. Kapcsolatot tart a tagozat szerinti szakterület képviselőivel és figyelemmel kíséri a tagozathoz tartozó tagok szakmai tevékenységét. Egyéb, a tagozathoz tartozó tagok szakmai tevékenységét elősegítő feladatokat lát el.
A szakmai tagozat működését saját maga határozza meg, de ez nem lehet ellentétes az Alapszabállyal.
A Pszichiátriai Ápolás Szakmai Tagozat – saját szakterületén – véleményezési joga alapján a tagozat által kialakított szakmai álláspontot a Kamara állásfoglalásában megjelölni, illetve képviselni köteles. A szakmai tagozat véleményezési jogának gyakorlása során köteles figyelembe venni a Kamara véleményezési rendjét. Felkérésre szakértőként részt vesz az adott egészségügyi tevékenység végzésével járó egészségügyi szolgáltatások minőségi ellenőrzésében; Közreműködik a kötelező továbbképzések elveinek meghatározásában, azok betartásának ellenőrzésében és továbbképzést szervez; A tagozat közreműködik a MESZK országos szervezete által alapított szakmai díj felterjesztésében, javaslatot tesz a szakmai tagozaton belül kiemelkedő tevékenységet végző személy MESZK díjazására. Feladatkörében együttműködik az egészségügy területén működő társadalmi szervezetekkel, Az OTTB-vel együttműködve kidolgozza az oktatás és továbbképzés ellenőrzésének szempontjait és módszerét az adott szakterületnek megfelelően.

A szakmai tagozati tagság feltételei:

  • A szakmai tagozat tagja lehet minden olyan, a Területi Szervezetnél nyilvántartott kamarai tag, aki a szakmai tagozatba felvételét kéri, és a tagozat tagsági feltételeit teljesíti.
  • Ugyanazon kamarai tag, egyidejűleg egy szakmai tagozat tagja lehet. Több szakdolgozói szakképesítéssel rendelkező személy azon tagozatba kérheti a felvételét, amely szakképesítésnek megfelelő szakdolgozói tevékenységet ténylegesen végez.
  • A tagozati tagság képesítés szerinti besorolásának lehetőségeit a szakmai tagozatokról szóló Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete tartalmazza.

Hírek

Tagozatvezető

Tagozat vezetősége

VÁLASZTÁS 2023