social

Rendkívüli

Országos Tisztségviselői Választás - Ideiglenes Választási Eredmények

Az Országos Tisztségviselői Választás ideiglenes választási eredményei megtekinthetőek honlapunkon. További információkért kövessék honlapunkat!

Általános információk

Sürgősségi betegellátás

Hazánkban jelenleg is változik, fejlődik a sürgősségi ellátás. Számos II-es és III-as progresszivitási szintű sürgősségi osztály nyílik, melyben nélkülözhetetlen az új körülmények közt hivatásukat gyakorló szakdolgozók magas szintű szakmai támogatása, védelme. Sürgető az egészségügy új, sürgősségi ellátásra támaszkodó struktúrához szükséges szakdolgozói szintű szakmai anyagok előkészítése, adaptálása, integrálása. Ezeket a feladatokat jelenleg feladatokat kizárólag orvosi szinten és orvosi szervezetek végzik mind a szakmai kollégium illetve a Sürgősségi Orvostani Társaság keretein belül. A szakmai tagozat itt kívánja megtalálni helyét, hiszen a sürgősségi osztályokon és ellátó helyeken a többi egészségügyi ellátóhoz képest nagyobb szakdolgozói önállóság és felelősség van jelen. Ehhez szükséges a kollégák egységes szemlélet szerinti oktatása, továbbképzése, a különböző szakmai végzettségű kollégák helyének megtalálása a sürgősségi ellátóknál.

Összesen körülbelül 1500-2000 egészségügyi szakdolgozó napi szakmai tevékenységének képviselete ez idáig csak áttételesen volt jelen a kamara tagozati besorolásával, azonban ez a 2015-ös évtől megváltozik.

A Sürgősségi Betegellátás Szakmai Tagozat tagjai közé vár minden olyan egészségügyi szakdolgozót, aki a területi szervezeténél nyilvántartott kamarai tag, a sürgősségi ellátás valamely területén dolgozik teljes vagy részidős állásban, aki a tagozatba felvételét kéri, és az Alapszabály által megkövetelt szakképesítéssel rendelkezik, így a tagozat tagsági feltételeit teljesíti. Ezek a szakképesítések a következők lehetnek:

 

 • intenzív betegápoló szakasszisztens,
 • intenzív betegellátó szakápoló,
 • intenzív betegellátó szakápoló (klinikai szakápoló) (54),
 • intenzív terápiás ápolói,
 • intenzív-terápiás szakasszisztens,
 • intenzív terápiás szakápoló,
 • diplomás ápoló,
 • egyetemi okleveles ápoló,
 • ápoló (54),
 • felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló,
 • sürgősségi szakápoló,
 • ápoló/Bsc,
 • ápoló Msc,
 • mentőtiszt Bsc,
 • mentőápoló,
 • mentőápoló (52),
 • mentőápoló,
 • sürgősségi és triage szakápoló,
 • akut betegellátó szakápoló.

Ugyanazon kamarai tag, egyidejűleg csak egy szakmai tagozat tagja lehet.

A MESZK Sürgősségi betegellátás szakmai tagozat struktúrája:

Megyénkénti 1-1 fő tagozati küldöttből (jelenleg 13 fő):

 • 1 fő országos tagozatvezető
 • 1 fő tagozatvezető-helyettes
 • 1 fő titkár – felkért
 • 2 fő országos küldöttgyűlési küldött
 • 9 fő tagozati küldöttgyűlési tag

Tevékenység:

1. Véleményezési jogkör gyakorlása:

 • Követelmények és érdekek megfogalmazása, azok kamarán belüli és kívüli képviselete.
 • A Sürgősségi betegellátás tagozatot közvetlenül érintő jogszabály-módosítások, előterjesztések véleményezése.
 • A tagok részére szakmai tanácsadás, szakmai vélemény kialakítása és annak továbbítása az érintett kamarai döntéshozó testületekhez.
 • A tagok szakmai tevékenységének figyelemmel kísérése. Helyi egészségügy ellátási területén működő szakdolgozóink közötti szerződések, működési engedélyek kiadhatóságának elősegítése.
 • A tagozat tagjainak szakmai tevékenységét ill. anyagi helyzetét közvetlenül befolyásoló, valamint az egészségügyet egyéb módon érintő jogszabályok tervezeteinek véleményezése.

2. Egyetértési jogkör gyakorlása:

 • A tagozat részt vesz illetékességi területüknek megfelelően, az Alapszabály keretei között az e tárgykör szerinti etikai eljárásban.
 • Egyéb, a tagozathoz tartozó tagok szakmai tevékenységét elősegítő feladatok ellátása.
 • Feladatkörében együttműködik az egészségügy területén működő más szakmai tagozatokkal.
 • Felkérésre – kijelölt szerve útján – szakértőként vesz részt a szakképesítéshez kötött egészségügyi szakdolgozói tevékenységek végzésével járó egészségügyi szolgáltatások minőségi ellenőrzésében.

3. Egyéb:

Kapcsolattartás más tagozatokkal, szervezetekkel. Társszakmákkal való együttműködés kialakítása. Konferenciákon történő részvétel. Meghatározni és képviselni szakdolgozóink gazdasági és szociális érdekeit. A tagozatot érintő ügyek önálló intézése. A tagozat szakdolgozóinak szakmai, etikai segítése. Elősegíteni az egészségügyi politika főbb fejlesztési irányait meghatározó állami, helyi önkormányzati döntések tervezeteit, ezzel a lakosság egészségügyi ellátásának javítását.

Munkacsoportok:

1. Kutatási, továbbképzési és triage munkacsoport (3 fő régiónként 1-1)

 • összehangolni, segíteni a szétszórt kutatásokat, felméréseket,
 • segíteni a kötelező szakmacsoportos továbbképzéseket a szervezőknél,
 • támogatni a szabadon választható továbbképzések témaválasztását,
 • roadshow jellegű továbbképzések előkészítése az egységes szemlélet kialakításáért,
 • együttműködés az MSOTKE Triage munkacsoportjával,
 • konferenciák, kongresszusok szervezésének előkészítése
 • helyi vagy országos rendezvényeken való részvétel elősegítése,
 • szabadidős programlehetőségek felkutatása,
 • a Sürgősségi betegellátás önálló főiskolai kurzus indításának előkészítése,
 • bekapcsolódás a pécsi és szegedi MSc képzés előkészítésébe.

2. Szakmai előkészítési és véleményezési munkacsoport (3 fő régiónként 1-1)

 • jogi anyagok véleményezése, előkészítése
 • szakértők felkutatása a közös állásfoglaláshoz
 • vizsgabizottsági tagok ajánlása országosan
 • szakmai találkozók, szakmai versenyek anyagainak előkészítése, véleményezése
 • a kórházankénti szakmai irányelvek összegyűjtése, összehangolása a sürgősségi ellátás specifikumaiban

3. Kommunikációs, média, szervezési és taglétszám munkacsoport (3 fő régiónként 1-1)

 • lehetőségek keresése a sürgősségi betegellátás médiában történő megjelenésére
 • régiónként és megyénkénti kapcsolattartás összehangolása más egészségügyi szakmai szervezetekkel
 • a megyék, régiók egyes híreinek, információinak összegyűjtése, webkész anyaggá szerkesztése, közzététele
 • a tagozat taglétszámának növelése, a megyék, munkahelyek által
 • a szakmai tagozat önálló megjelenés lehetőségének biztosítása
 • önálló kommunikációs és közösségi csatornák kialakítása, kezelése

Tagozatvezető

Tagozat vezetősége

VÁLASZTÁS 2023