social

Általános információk

Szülésznői

Az Országos Szülésznői tagozat 2004. október 21-én alakult meg.
MESZK országos elnökségében a 2004. október 21-jén megtartott országos taggyűlés határozata alapján a Szülésznői tagozatot az országos tagozatvezető képviseli.

Szülésznői tagozat struktúrája

  • Országos tagozatvezető
  • Területi képviselő (megyei szinten)
  • Tagozati képviselő (helyi szinten)
  • Országos Küldött (3 fő)

 

A tagozati tagság

A Szülésznői Tagozat tagja lehet minden olyan, a területi szervezetnél nyilvántartott kamarai tag, aki a tagozatba felvételét kéri, és a tagozat tagsági feltételeit teljesíti. Ugyanazon kamarai tag egyidejűleg egy szakmai tagozat tagja lehet.

A szülésznői tevékenységhez szükséges

Képzettséget igazoló dokumentumok. Működési nyilvántartás. MESZK tagság. A szinten tartó és új ismereteket adó továbbképzésen való rendszeres részvétel.

Szülésznői tagozat feladatai

A szülésznői tevékenység szakmai követelményeinek és érdekeinek megfogalmazása és kamarán belüli, és kívüli képviselete.
A szülésznőket közvetlenül érintő jogszabály-módosítások, előterjesztések véleményezése.
A tagozathoz tartozó tagok részére szakmai tanácsadás, szülésznői vélemény kialakítása és annak továbbítása az érintett kamarai döntéshozó testületekhez.
A tagozathoz tartozó tagok szülésznői tevékenységének figyelemmel kísérése.
Részt vesz az Alapszabály keretei között az etikai eljárásban.

Egyetértési jogkör gyakorlása:
A szülésznői szakképzés, szülésznői továbbképzés, vizsgáztatás követelményszintje kérdésében. A szakdolgozók képzésével, továbbképzésével foglalkozó intézmények keretszámainak meghatározásában. A szülésznői tevékenység gyakorlásához szükséges hatósági engedélyezés feltételrendszerének meghatározásában.

Véleményezési jogkör gyakorlása:
A tagok szülésznői tevékenységét ill. anyagi helyzetét közvetlenül befolyásoló, valamint az egészségügyet egyéb módon érintő jogszabályok tervezetei előkészítésében, a szülésznői tevékenység szervezeti és működési rendjének kialakításában.Vezető megbízású szakdolgozók megbízása, ill. a vezető megbízású szakdolgozók felmentése terén.
Egyéb, a tagok szülésznői tevékenységét elősegítő feladatok ellátása.Bizottságokban való részvétel: a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottságban dolgozik tagozatunk.
Kapcsolattartás más tagozatokkal, szervezetekkel, Egészségügyi Minisztériummal.
Társszakmákkal együttműködés kialakítása.

Szülésznői tagozat munkájának célja

Segíteni a szülésznőket szakmai kérdésekben, etikai ügyekben. Erősíteni az összetartást, összetartozást. A szülésznőket érintő ügyek önálló intézése. Meghatározni és képviselni a szülésznők szakmai, gazdasági és szociális érdekeit. Hozzájárulni az egészségpolitika alakulásához, valamint a lakosság egészségügyi ellátásának javításához.

Hírek

Tagozatvezető

Tagozat vezetősége

VÁLASZTÁS 2023