social

Általános információk

Védőnői

A MESZK védőnői tagozatát a 2004. év november 11-én megtartott országos taggyűlés határozata alapján az országos tagozatvezető képviseli. A védőnői tagozat tagja lehet minden olyan, a területi szervezetnél nyilvántartott kamarai tag, aki a tagozatba felvételét kéri, és a tagozat tagsági feltételeit teljesíti. Ugyanazon kamarai tag egyidejűleg egy szakmai tagozat tagja lehet.

Védőnői tagozat struktúrája
Területi tagozati vezetőség:

  • Tagozatvezető
  • Tagozatvezető-helyettes
  • Tagozati titkár

A védőnői tevékenységhez szükséges

Képzettséget igazoló dokumentumok. Működési nyilvántartás. MESZK tagság. Rendszeres részvétel szinten tartó és új ismereteket adó továbbképzésen.

Védőnői tagozat feladata

A védőnői tevékenység szakmai követelményeinek és érdekeinek, valamint általános és etikai szabályainak megfogalmazása mellett a kamarán belüli és kívüli képviselete.
A védőnői tagozatot közvetlenül érintő jogszabály módosítások, előterjesztések véleményezése.
A tagozathoz tartozó tagok részére szakmai, ,jogi, etikai tanácsadás.
Védőnői tagozat szakmai vélemény kialakítása és annak továbbítása az érintett kamarai döntéshozó testületekhez.
A tagozathoz tartozó tagok szakmai tevékenységének figyelemmel kisérése. Részvétel az Alapszabály keretei között az etikai eljárásokban.
Kapcsolattartás a tagozat szerinti szakterülettel és más tagozatok, szervezetek, egészségügyi minisztérium képviselőivel, együttműködés kialakítása társszakmákkal. Konferenciákon való megjelenés. Védőnői Szakmai Kollégiumban részvétel.

Bizottságokban való részvétel:
Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság
Iskolavédőnői Ellátás Szakmai Munkabizottsága
Területi Védőnői Ellátás Szakmai Munkabizottsága

Egyetértési jogkör gyakorlása:
Védőnői tevékenység körében az egészségügyi szakképzés, valamint kötelező szakmai továbbképzés meghatározása, vizsgáztatás követelményszintjének meghatározása.
Szakdolgozók képzésével, továbbképzésével foglalkozó intézmények keretszámainak meghatározása.
A védőnői tevékenység gyakorlásához szükséges hatósági engedélyezés feltételrendszerének meghatározása.

Véleményezési jogkör gyakorlása:
A tagok védőnői tevékenységét illetve anyagi helyzetét közvetlenül befolyásoló, valamint az egészségügyet egyéb módon érintő jogszabályok tervezetét.A védőnői tevékenység szervezeti és működési rendjét.
Az egészségügyi ellátás illetve az egészségpolitika főbb fejlesztési irányait meghatározó állami, önkormányzati döntések tervezetét.
A szakdolgozói képesítéshez kötött tevékenység körében foglalkoztatott vezető megbízású szakdolgozók megbízását, illetve felmentését.
Egyéb, a tagok védőnői tevékenységét elősegítő feladatok ellátása.

A tagozat munkájának célja

A tagozat tagjainak segítése szakmai és etikai ügyekben, információk adása a kamarával és a szakmai továbbképzésekkel kapcsolatban. 

Vissza az oldal tetejére

Hírek

Tagozatvezető

Tagozat vezetősége

VÁLASZTÁS 2023